Gå rett til innhold

4H-gård Norge

4H-gård Norge er et nettverk for 4H-gårder i Norge, og en del av European Federation of City Farms (EFCF).

  

Det er et kvalitetsstempel å få gården godkjent som 4H-gård. Et varemerke og en garanti for at gården holder mål når det gjelder kvalitet og sikkerhet.
 4H-gård Norge er organisasjonsledd i 4H Norge, og er en del av EFCF.

For mer informasjon om 4H-gård Norge, kontakt 4H Norges sekretariat.

Hva er en 4H-gård
En 4H-gård er et åpent gårdsanlegg som tar imot barn, unge og voksne til pedagogisk tilrettelagt besøk. Norge har i dag i underkant av 50 gårder med ulike størrelser, driftsmåter og eierskap. Hovedmålet er å synliggjøre hva som skjer på en gård med både planter og dyr. Dette vil gi økt kunnskap om økologiske sammenhenger, matproduksjon, dyr og natur.

Besøk oss også på Facebook.


Godkjenning og regodkjenning av 4H-gård/setre
I 2016 godkjente landsstyret reviderte retningslinjer for godkjenning av 4H-gårder og setre. Det er utarbediet en digitalversjon av søknadsskjemaet. Dette for å effektivisere arbeidet med godkjenninger, regodkjenneinger og arkivering av dokumenter. I tillegg er det utarbeidet en veiledning for digital signatur på søknadene. Samme skjema brukes både til regodkjenning og til godkjenning av 4H-gårder og 4H-setre.

Den digitale versjonen av søknaden og signatur brukes. Håndskrevne søknader blir returnert uten å bli behandlet.

Kontakt oss for evt. spørsmål og hjelp med søknaden.


Følg oss på Facebook: