USA-utveksling

USA-utvekslingen er et gjensidig samarbeid mellom 4H Norge og 4H i USA, med besøk/utreise annethvert år. Sommeren 2017 kan 18 norske 4H-ere reise til USA sammen med 2 reiseledere. I 2018 kommer det forhåpentligvis like mange amerikanere til Norge, og da håper vi at nettopp du som vil reise ut, kan være vertsfamilie for de som kommer hit. Søknadsfrist 15. november 2016. Se eget skjema.

Påmelding er bindende. Du vil få skriftlig tilbakemelding fra 4H Norge med bekreftelse på deltagelse, samt faktura på påmeldingsavgift til 4H i USA. Reise t/r Norge/USA samt innenlands reiser i USA kommer i tillegg. Det samme gjelder din reise t/r Gardermoen. Reisene betales av den enkelte deltager. Dersom du trekker deg uten godkjent grunn etter at du har bekreftet deltagelsen, vil du ikke få refundert innbetalt avgift. Reiseforsikring er obligatorisk, og dekkes av den enkelte deltager.

Kontakt ditt fylkeskontor. Neste mulighet til å reise til USA med 4H er i 2019.

Deltagerne i USA-utvekslingen er mellom 15 – 19 år. Utvekslingen varer i fire uker, og deltagerne bor i vertsfamilier. Oppholdet starter med en felles samling, og etterpå reiser deltagerne ut til vertsfamiliene. Deltagerne tar del i vertsfamiliens hverdag, både i arbeid og fritid, på samme måte som de øvrige familiemedlemmer. Det er også gode muligheter til å bli kjent i nærområdet, besøke lokale severdigheter, møte venner av familien, og lære om kultur og om 4H lokalt og nasjonalt.
  

     

Fakta om  4H i USA

 • 4H sin historie startet i USA i 1902, ved at barn engasjerte seg i jordbruksklubber for å lære nye og mer effektive dyrkingsmetoder.
   
 • 4H-ideen om ”å lære ved å gjøre” utviklet seg etter et ønske om mer praktisk orientering i skolen, spesielt på landsbygda.
   
 • Da den amerikanske kongressen opprettet et eget landbruksdepartement i 1914, ble jordbruksklubbene inkludert i dette departementet. 4H i USA er fremdeles en del av det amerikanske landbruksdepartementet UNDA.
   
 • 4H i USA har mer enn syv millioner medlemmer i alderen 5 – 19 år. Dette er 1 ½ ganger Norges befolkning!
   
 • 4H i USA er tilknyttet universiteter, og samarbeider med forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner.
   
 • I USA finnes det 4H-klubber også i byer og tettsteder.
   
 • Den første ungdomsutvekslingen mellom 4H i USA og land i Europa fant sted i 1948.
   
 • På 1980-tallet deltok på det meste ca. 150 norske 4H-ere på årlig utveksling til USA.
   
 • Etter en pause på noen år, ble ungdomsutvekslingen mellom 4H i Norge og 4H i USA ble tatt opp igjen i 2008.