Del/bokmerk

Tilretteleggingsfondet

4H Norge har et tilretteleggingsfond, der man kan søke om å få dekket ekstrautgifter som skyldes funksjonsnedsettelse og som oppstår når medlemmer er med på leir eller kurs i 4H.

Formålet med tilretteleggingsordningen er å fremme inkludering og deltagelse i 4H sine aktiviteter. Ordningen gjelder for 4H-medlemmer med funksjonsnedsettelse. Ordningen skal dekke ekstrautgifter som skyldes funksjonsnedsettelsen og som oppstår når medlemmer er med på leir eller kurs i 4H. Søkere i medlemsalder blir prioritert.

Det kan søkes dekning for følgende utgifter:

a.    Deltageravgift og reise for nødvendig ledsager.

b.    Transport for rullestolbrukere internt i forbindelse med aktiviteter på leir eller kurs.

c.    Leie av nødvendig utstyr, som fks. toalett for rullestolbrukere.

d.    Honorar til frivillig hjelper/ledsager, max kr 1000,- pr arrangement. Personalkostnader og bruk av ansatte i 4H dekkes ikke over ordningen.

Søknad sendes 4H Norge gjennom 4H-klubb, fylke eller direkte fra foreldre/foresatte. Søknaden skal inneholde navn på deltager, dato/sted for arrangement, og hvilke utgifter det søkes dekning for.

Søknader blir behandlet fortløpende og sendes pr e-post til generalsekretær i 4H Norge, evt. kan den sendes til 4hnorge@4h.no.