DAF-instruktørkurs

Kurs for instruktørene i fylkene som skal lære å holde DAF-kurs for 4Here.
Kurset er tredelt:
DAF 1: Grunnkurs, holdes i løpet av høsten.

DAF 2: Holde kurs i eget fylke.
DAF 3: Videregående kurs, holdes i løpet av våren. Dette er et oppfølgingskurs etter at instruktørene har deltatt på DAF 1 og har holdt kurs for 4Here.

Reiseregningsskjema kurs