4Hs landslotteri

4H Norge takker alle som støtter organisasjonen ved å kjøpe lodd i vårt Landslotteri!

Hvorfor ha landslotteri
4H Norges årlige landslotteri er en nødvendig inntektskilde. Loddsalget er ikke bare viktig for klubbene, men for driften av 4H i fylket og 4H Norge. En del av overskuddet går dessuten til 4Hs solidaritetsarbeid i Gambia, der barn og unge i landsbyene hjelpes til en bedre fremtid.

Antall lodd
Hver klubb skal selge minimum 15 lodd per medlem over ti år, men det er fult mulig å selge flere. Ekstra lodd kan bestilles ved å sende en e-post til marianne.hansen@4h.no

Fortjeneste
Prisen pr. lodd er kr 20,-
Klubbene får kr 3,- pr. lodd for de første 15 solgte lodd pr. medlem.
Hvis det selges mer enn 15 lodd pr. medlem, får klubbene kr 10,- pr. lodd i fortjeneste f.o.m. lodd nr. 16.
Salgsperioden 15. februar til 15. september.

Premiering
Den klubben i fylket som selger flest lodd pr. medlem får kr 5.000,- i premie.
Den klubben i hele Norge som selger flest lodd pr. medlem får i tillegg kr 10.000,-

Dispensasjon
Det er unntaksvis mulig for 4H-klubbene å søke landsstyret om dispensasjon fra antall solgte lodd pr. medlem. Det vil ikke bli innvilget søknader om å selge færre enn 10 lodd pr. medlem i klubben.

Søknader om dispensasjon skal være begrunnet. Mulige dispensasjonsgrunner for klubben kan være mange 4H-medlemmer i et geografisk avgrenset område med lite befolkningsgrunnlag, eller andre ekstraordinære forhold.

Eventuelle søknader om dispensasjon sendes 4H Norge v/landsstyret, postboks 113, 2026 SKJETTEN. Frist for å sende søknad er 1. mai.

Retur av usolgte lodd
Det er KUN mulig å returne usolgte lodd av de loddene som er bestilt utover de loddene som hver klubb får automatisk. Frist for retur av ekstra loddene, er 1. oktober.