Materiell til nedlasting

Møtebok, Kassabok og Året rundt i 4H

Møtebok

Kassabok

Året rundt i 4H

Møtebok, Kassabok og Året rundt.

Last ned:
Møtebok (PDF)
Kassabok (PDF)
Året rundt (PDF)

Skjemaer til Møtebok (Excel)
Skjemaer til Kassabok (Excel)
Innføring i regnskapsføring for 4H-klubber (PDF)


 

Vi er med! Om å være voksen i 4H

Alle 4H- klubber trenger støtte fra voksne for å kunne eksistere. Voksne trenger støtte av hverandre for å kunne gi de unge det de fortjener – en meningsfylt og trygg fritid. I denne brosjyren kan du lese om Hvilke oppgaver voksne støttespillere i 4H har? 


Last ned brosjyren: Vi er med! Om å være voksen i 4H.


Foresattes A-Å i 4H (A5, 4 sider)

Informasjonsbrosjyre til foresatte om 4H. 4H-klubben er avhengig av at foresatte hjelper til og støtter opp. I denne brosjyren finner du informasjon om 4H og hvordan du som foresatt kan bidra. (Brosjyren er utviklet av 4H Hedmark).

Last ned brosjyren: Foresattes A-Å i 4H.

 

Vervekort

Vervekortene kan bestilles i 4H-butikken.

Har du ikke tid til å vente på å få dem tilsendt kan du skrive ut baksiden selv.

Last ned: Vevekort bakside (PDF)


Ut på tur
Heftet kan brukes som oppskrift, oppslagsverk eller huskeliste for dere som skal planlegge og gjennomføre tur for 4H-klubben eller andre grupper. 

Last ned: Ut på tur

Nyttige lenker:
www.ut.no | www.godtur.no | www.turistforeningen.no | http://www.njff.no


 

Forsikring - skademeldingsskjema
Ved evt. skade/uhell kan klubben fylle ut følgende skademeldingskjema. De som sender inn skademeldingsskjemaet må ta kontakt med 4H i fylket for å få forsikringsnummeret til 4H Norge.
Her er et skademeldingsskjema delvis utfylt, med blant annet forsikringsnummer. Last ned skjema

Her er et informasjonsskriv om hvilke aktiviteter forsikringen ikke dekker og hva som er sikkerhetsforskriftene rundt ulike risikoaktivitieter: 4H Norges Ansvarsforsikring

Her er også en flyer som beskriver forsikringene til 4H: Flyer om 4Hs forsikring

Dersom det ikke fungerer å sende inn skjemaet, kan dere melde inn skaden til Gjensidige pr telefon.

Pressemelding
Hvordan skrive en pressemelding
Tips og råd til hvordan fylkene og klubbene kan skrive en pressemelding.


Skriveregler i 4H

Det er ikke alltid lett å vite hvordan 4H skrives i ulike sammenhenger. Her finner du 4H sine egne skriveregler, som er utarbeidet i samråd med Norges språkråd.

Slike skriver du 4H - skriver regler i 4H
Mediehåndbok 4H

 

Last ned: Mediehåndbok 4HRetningslinjer for biletbruk i 4H

Last ned: Retningslinjer for biletbruk i 4H
 

Tiltaksplan
- eit nyttig hjelpemiddel for å planleggje arrangement i klubben.

4H-brosjyre

    

Last ned:
4H-brosjyre, nynorsk (PDF, 11 MB)
4H-brosjyre, bokmål (PDF, 11 MB)

 


Plakater A1 (594 × 841 mm)
Plakatene har trykk på begge sider (hhv. bokmål og nynorsk)

Blir du med?
4H har plass til alle!
Vi er med!


 Infokort A7

4H Norge har trykt infokort som fylkene og klubbene kan bruke i sin profilering av 4H/klubben. Infokortene består av fire sider. Forsiden og siste side er ferdig trykt, men du kan lage innmaten selv og kjøre tekst ut på selve infokortene ved hjelp av en printer. De trykte A4-arkene med infokort består av enten to eller fire infokort (avhengig av hva du har bestilt/fått tilsendt). Kortene rives fra hverandre etter at de er kjørt gjennom printeren.

Formatet på ferdig infokort er:
A6: 105 x 148 mm (2 kort/4A-ark)
A7: 74 x 105 mm (4 kort/A4-ark)
Forklaring til hvordan printe på infokortene.
Mal til 4 kort/side (Word).
 Bestilles i vår nettbutikk.

Flyer A5
Flyer størrelse A5. Kan brukes av fylkene og klubbene til f.eks. å invitere til informasjonsmøter eller andre arrangement. Malen er i Word-format, slik at det er enkelt å endre tekst og innhold, både  på forsiden og baksiden av flyeren.

Flyer A5_forside x 2_bokmål
Flyer A5_forside x 2_nynorsk
Flyer A5_bakside x 2

 

 

 

 


Kløverplakat A2

Tosidig (bokmål og nynorsk) plakat i størrelse A2 (594 mm x 420 mm). Kløverplakaten kan brukes på stand og andre arrangement der det er barn i kløvermedlemsalder og i forbindelse med verving av kløvermedlemmer. Ønsker du å skrive den ut selv i f.eks. A4-format velger du "tilpass" i utskriftsdialogboksen.

  Kløverplakat A2 - tosidig, bokmål og nynorsk.
 Bestill kløverplakaten i vår nettbutikk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Reiseregningsskjema

Reiseregningsskjema for frivillige i forbindelse med kurs/seminar i regi av 4H Norge.
Reiseregningsskjema 4H (revidert juli 2019)