Beredskapsplan for 4H

4H har en beredskapsplan som skisserer ansvar, organisering og rutiner ved uønskede hendelser og kriser. Beredskapsplanen er vedtatt av sentralstyret 17. april 2018, og gjelder til enhver tid, for alle arrangement/aktiviteter og for alle nivå og ledd i organisasjonen.

Planen har til hensikt å redusere sannsynligheten for uønskede hendelser og kriser, skape trygghet og redegjøre for hva som skal gjøres og hvem som har ansvar for å gjøre hvilke oppgaver ift. sikkerhet og beredskap.

Beredskapsplanen har en del vedlegg, blant annet tiltakskort som beskriver hva som skal gjøres ved ulike type hendelser og varslingsplan for ulike ledd og nivå i organisasjonen. Selve beredskapsplanen og tiltakskortene skal ikke endres, men brukes som de er. Varslingsplanen skal fylles ut med riktig navn og kontaktinformasjon.

Ved spørsmål – kontakt 4H i ditt fylke eller rådgiver organisasjonsutvikling.

 

Beredskapsplan: 

Vedlegg til beredskapsplan: Varslingsplaner

  • Varslingsplan for 4H-klubb: PDF | Word
  • Varslingsplan for 4H i fylket: PDF | Word
  • Varlsingplan for 4H Norge: PDF | Word
  • Varlsingsplan for Norske 4H-alumner (N4HA): PDF | Word
  • Varslingsplan for Norske IFYE-alumner (NIFYE): PDF | Word
  • Varslingsplan for alumnklubb: PDF | Word
  • Varslingsplan for 4H-gård Norge: PDF | Word
  • Varslingsplan for 4H-gård (lokal 4H-gård): PDF | Word


Vedlegg til beredskapsplan: Tiltakskort

 

Vedlegg til beredskapsplan: Diverse skjema og brukerveiledninger

 


Beredskapsplan_vedlegg_internasjonale arr_4H Norge (PDF) (ny versjon kommer)

DagROS-skjema (Word) (ny versjon kommer)