Brukerveiledninger


 Brukerveiledninger medlemsregisteret

Instruksjonsvideor på vår Youtube-kanal:


Registrere prosjekt

Rapporter

Årsmelding
Årsrapport
Årsrapport

Registrere prosjekt

Registrere verv

Arrangement i klubbens kalender

Oversikt over tilganger i medlemsregisteret

 
 

  

Brukerveiledning Ability.net
(Publiseringsverktøy for klubbens nettside)

Last ned (PDF, 1,2 MB)

Brukerveiledning Flickr.com

 


Brukerveiledning: Hvordan skaffe klubben organisasjonsnummer? 

Brukerveiledning organisasjonsnummer (PDF)

Styrets personnummer (PDF) - (Word) 

Skjema for bekreftelse fra foreldre til barn med styreverv (PDF)

MAL årsmøteprotokoll (kommer)

MAL stiftelsesprotokoll (kommer)