Nasjonal vervemåned

November er vervemåneden i 4H. Vi oppfordrer alle 4H-ere og 4H-klubber til å aktivt verve flere medlemmer denne måneden!

Gjennom hele året ønsker vi nye 4H-ere! Men november er den nasjonale vervemåneden, og da skal klubbene ha et ekstra fokus på verving.

La flere bli kjent med 4H! La barn og unge lære ved å gjøre! Og la dem bli kjent med venner de enda ikke har møtt og ha det sosialt aktivt og morsomt i 4H!

Hvis alle verver et nytt medlem får vi en dobling av medlemstallet. Det gir en massiv økning av støtten til 4H, som igjen vil gi 4H-erne flere muligheter enn i dag. Verv - og gjør en forskjell!


Vervemateriell


Bruk vervemateriell som du finner nederst på denne siden eller i vår nettbutikk - og få flere medlemmer i klubben din!


Hvordan verve medlemmer?


I dag har barn og ungdom ofte mange fritidsaktiviteter å velge mellom. Tenk på hvorfor du velger 4H og hva organisasjonen betyr for deg. Om du forteller og viser fram det du synes er viktig i 4H, er det den beste måten å verve nye medlemmer på. Det er mange måter å formidle din opplevelse av 4H på, og kanskje du finner på noe som ingen har tenkt på før, men her får du noen tips til vervingen.

• Åpent arrangement. Vis fram 4H og våre aktiviteter. Alle klubber oppfordres til å invitere potensielle medlemmer til et åpent arrangement. Ikke glem invitasjon til lokalpressen og høstfestgjestene.

• Legg vekt på pressearbeid i klubben. Velg en medieansvarlig til hvert arrangement, og send bilder og artikler hver gang. Husk invitasjon til pressen før alle arrangementer. Lag pressemeldinger med gode bilder og følg opp med en telefon til den aktuelle avisen.

• Husk medelever, venner og kjente. Snakk om 4H og inviter til klubbens arrangementer. Tenk på hvem du vil ha med deg på leir neste år og inkluder dine venner i 4H-felleskapet.

• Selg lodd og synliggjør samtidig. Lever en flyer om 4H, både til loddkunder og de som ikke kjøper.

• Stå på stand. Spør om lov til å sette opp en stand på steder mange besøker (kjøpesenter, festivaler, andre arrangementer). Bestill vervemateriell i god tid fra 4H og del ut til de dere snakker med.

Elektronisk innmeldingsskjema

Regler:

  • For at vervingen skal være gyldig i 2017, må det nye medlemmet betale kontingenten innen 31. desember inneværende år.
  • De som melder seg inn i høst og betaler før 31.desember, har betalt kontingent også for 2018.
  • Det er kun medlemmer, ikke klubber eller ansatte, som kan få vervepremie.
  • Nye medlemmer oppgir hvem som vervet dem på innmeldingskortet.

Flotte vervepremier!


Det er en premie i seg selv å få flere medlemmer i klubben, men 4H vil inspirere til verving, og deler derfor ut flotte vervepremier.

(Klikk på bildet for å se det i større versjon).

Vervepremier sendes to ganger i året:

1. I jan/feb: vervepremier sendes til de som har vervet nye medlemmer som har betalt sin kontingent innen 31.12.17.

2. I august: vervepremier sendes til de som har vervet nye medlemmer som har betalt sin kontingent innen 30.06.18.

Vervepremier sendes kun dersom den du har vervet har betalt medlemskontingent til 4H Norge.

Husk og informer om at nye medlemmer som melder seg inn i høst, og betaler før 31.12.17, har betalt kontingent også for 2018.


Vervemateriell


Flere i 4H


Tips for å verve nye medlemmer til 4H. (Hefte, A5)


Verveblokk


Felles verveblokk for både 4H-medlemmer og kløvermedlemmer.  Kan bestilles hos sekretariatet.

Har du ikke nok vervekort, kan du laste ned baksiden her og fylle ut: bakside vervekort.

 


Infokort A7


Infokortene består av fire sider. Forside og siste side er ferdig trykt. Innmaten (side 2-3) kan du lage selv og kjøre tekst ut på selve infokortene ved hjelp av en printer. De trykte A4-arkene med infokort består av enten to eller fire infokort (avhengig av hva du har bestilt/fått tilsendt). Kortene rives fra hverandre etter at de er kjørt gjennom printeren.

 
 Formatet på ferdig infokort er:
A6: 105 x 148 mm (2 kort/4A-ark)
A7: 74 x 105 mm (4 kort/A4-ark)
Forklaring til hvordan printe på infokortene.
Mal til 4 kort/side (Word).
Bestilles i vår nettbutikk.

 


4H-brosjyre


Er du en 4H-er? / Er du ein 4H-ar?

 


Verveplakater


3 ulike plakater i størrelse A1 (594 mm × 841 mm).

Blir du med? / 4H har plass til alle! / Vi er med?

Plakatene har trykk på begge sider (hhv. bokmål og nynorsk).

Plakatene kan bestilles i nettbutikken.
Du kan også skrive dem ut selv. Husk å tilpasse utskriften til papirformatet du har i printeren din.