Trygg i 4H

Trygg i 4H er en opplæring for klubbrådgivere og andre frivillige voksenledere i 4H. Opplæringen er viktig for å sikre disse god innføring i oppgaver og ansvar, og gjøre de trygge i sin rolle. De gjør en viktig jobb med å støtte og veilede medlemmer og 4H-klubber. Opplæringen tilbys på klubbrådgiversamlinger i alle fylker.

Målsetningen ved Trygg i 4H er:

 • 4H  vil i opplæringen skape trygge voksne som har kunnskap og verktøy til å invitere, inspirere og skape trygghet for barn og unge i naturen.
 • 4H vil i opplæringen gi kompetanse og egenutvikling for de frivillige og tillitsvalgte.
 • 4H vil i opplæringen sikre at grunnleggende kunnskap om beredskaps- og sikkerhetsarbeid er kjent og tilgjengelig for frivillige og tillitsvalgte.

 

Trygg i 4H er basert på 4H-løftet og er inndelt i en grunnmodul og to påbygningsmoduler.

 

Grunnmodul: Klart hode og varmt hjerte

Klart hode og varmt hjerte er grunnmodulen som inneholder det helt nødvendige av informasjon en frivillig leder i 4H Norge bør kjenne til. Den består av to deler. Del 1 tar for seg lederrollen, beredskap og verktøy for planlegging. Etter den delen av modulen skal deltakerne ha;

 • kompetanse som gjør at de føler seg bedre rustet som leder
 • brukt enkle verktøy for planlegging av turer og aktiviteter, og kjenne til beredskapsplanen til 4H Norge
 • fått anledning til å stille spørsmål som gjelder sin 4H-hverdag
 • kunnskap nok til å føle seg trygg til å ta med små grupper på 4H-aktiviteter.

 

Del 2 gir enkel innføring i grunnleggende førstehjelp og refleksjon knyttet til lederrollen ved uhell. Etter denne delen av modulen skal deltakerne ha;

 • gått igjennom enkel førstehjelp
 • reflektert rundt lederrollen sin
 • fått anledning å stille spørsmål som gjelder sin 4H-hverdag.

 

Påbyggingsmoduler:

Flinke hender (3 timer)

Flinke hender er for deltakere som har gjennomført grunnmodulen Klart hode, varmt hjerte og skal gi deltakerne inspirasjon. Deltakerne skal lære praktiske ferdigheter, f. eks bygge gapahuk, grave snøhule eller reparere fiskegarn. Tema kan tilpasses ut fra lokale instruktører og kan knyttes til satsingsområdet for å skape variasjon.Etter denne modulen skal deltakerne ha;

 • kjennskap til nye former for praktiske ferdigheter
 • erfaring med å skape, bygge eller reparere noe i samarbeid med andre. Gjerne med lokalt utgangspunkt og som kan overføres til aktivitet i naturen.

 

God helse (3 timer)

God helse er for deltakere som har gjennomført grunnmodulen Klart hode, varmt hjerte og skal gi deltakerne inspirasjon. Deltakerne skal lære om god psykisk og fysisk helse gjennom sunn mat og fysisk aktivitet. Etter denne modulen skal deltakerne ha;

 • erfaring med hvordan temaet god helse kan trekkes inn deres 4H-hverdag.
 • bevissthet knyttet til tilrettelegging for fri lek og fysisk aktivitet uten overorganisering.