Gå rett til innhold

Sentralstyret

Møteplan sentralstyret

Sentralstyremøter og andre nasjonale aktiviteter i 4H Norge fram til landsmøtet 2018:
(Du kan selv velge visning; kalender, oppslagstavel og agenda. Oversikten kan også vises i fullskjerm).

 

Landsstyret

4H Norges landsstyre består av landsstyret, alle fylkesstyreledere, én representant fra Norske 4H-alumner og én representant fra 4H-gård Norge. Landsstyret er et vedtaksdyktig organ der alle delegater har tale-, forslags- og stemmerett. Landsstyret skal møtes én gang i landsmøteår og to ganger i mellomår, eller når sentralstyret eller en tredjedel (1/3) av landsstyret krever det.

Siri Myhre

Siri Myhre

Leder
Telefon: 92613377 Epost: styreleder@4h.no
Torgeir Timenes Bell

Torgeir Timenes Bell

Nestleder
Telefon: 94974173 Mobil: 57719770 Epost: torgeir@timenesbell.no
Vilde-Alida Nilsen

Vilde-Alida Nilsen

Styremedlem
Telefon: 47905862 Mobil: 47905862 Epost: vildealidanilsen@hotmail.com
Torbjørn Joa

Torbjørn Joa

Styremedlem
Telefon: 94980366 Mobil: 94980366 Epost: Torbjornjoa@mail.com
Leder i 4H Rogaland sin kontrollkomite 2019 Medlem i sentralstyret, 4H Norge
Helle Formo Hartz

Helle Formo Hartz

Styremedlem
Telefon: 48047309 Epost: hefoha@hotmail.com
Martin Holmen

Martin Holmen

Styremedlem
Telefon: 47875215 Mobil: 47875215 Epost: martin@holmen.org
Raymond Kirknes

Raymond Kirknes

Varamedlem
Mobil: 90137389 Epost: rk@hotel-norge.no
Astrid Wehn

Astrid Wehn

Varamedlem
Telefon: 99257212 Mobil: 99257212 Epost: Wehn.astrid@gmail.com
Siri Lunde Heggebø

Siri Lunde Heggebø

Varamedlem
Mobil: 97595201 Epost: Siri.heggebo@gmail.com
Turi Elise Kaus

Turi Elise Kaus

Ansattes representant
Mobil: 92057317 Epost: turi.elise.kaus@4h.no
Vikarier som regionkoordinator for 4H Oppland, 4H Hedmark og 4H Trønderlag.
Beate Johansen

Beate Johansen

Vara ansattes representant
Telefon: 96096774 Mobil: 90646480 Epost: beate.johansen@4h.no
Rekrutteringsleder og fagrådgiver kommunikasjon og organisasjonsutvikling

1. Rådsmøte 2018 - protokoll

Landsstyret kalte inn til Rådsmøte for å få tilbakemeldinger og innspill på blant annet ny strategi for 4H og ny styringsmodell, som skal vedtas på Landsmøte 2018. Rådsmøtet er et rådgivende organ til landsstyret, som fant sted i januar 2018.