Du er her: 4H Norge // Rogaland // grytenuten-4h
Del/bokmerk
Aktivitetsdag på Kjølvikstølen

Bli med på aktivitetsdag på grendahuset!

Aktivitetsdag på Kjølvikstølen

Me ønskjer å starta hausten med ein aktivitetsdag kor du garantert vil få gjera noko som du kan bruka i prosjektet ditt. Me avsluttar med eit festmåltid og leikar.

Stad: Kjølvikstølen grendehus
Klokka: 11-15

Kva skal me gjera:
Kl. 11:
Få hjelp med prosjektet og boka - alle

Kl. 11.30:
Laga skikkelig god mat: Eirik, Sondre, Hanne Rebekka, Henriette, Anette, Andrea, Mia L, Mari
Ha fotokurs: Maren, Ane, Ine
Planlegga seniorsamling: Kristin, Mia D, Lene, Idunn
Arrangera leiker og konkurransar: Elias, Sunniva, Solfrid, Andre, Vemund, Marius, Camilo


Kl. 13.00:
Dekka bordet og gjera klart

Kl. 13:30:
Mat, bildeframsyning og leiker. Alle er med og rydder etterpå.

Kl. 15:00:
Avslutning på vanleg 4H-vis: me sender rundt glimtet og takkar for nå med Lev vel-songen.

Viss søsken, foreldre og andre frå familien har lyst til å vera med på leikar og mat, så er det veldig kjekt. Dei må då melda seg på til ein av klubbrådgjevarane, slik at me veit kor mange me skal laga til. Dei møter då klokka 13:30.

Du kan både bruke dette som ein klubbaktivitet og som ein del av prosjektet ditt, viss det passar inn.
Me reknar med at alle i Grytenuten 4H blir med på dette :) Skulle det ikkje passa, er det viktig at du gir beskjed til ein av dei vaksne i klubben.  Men det er klart det passar. Dette blir jo bra!

Helsing styret og klubbrådgjevarane

Familien kan melda seg på til: Kirsti 970 22 210  Einar 913 08 972  Toyni 970 51 125