Kontakt - audhumbla-4h

Siri Myhre

Siri Myhre

Leder
Telefon: 92613377 Epost: styreleder@4h.no
Torgeir Timenes Bell

Torgeir Timenes Bell

Styremedlem
Telefon: 94974173 Mobil: 57719770 Epost: torgeir@timenesbell.no
Vilde-Alida Nilsen

Vilde-Alida Nilsen

Styremedlem
Telefon: 47905862 Mobil: 47905862 Epost: vildealidanilsen@hotmail.com
Torbjørn Joa

Torbjørn Joa

Styremedlem
Telefon: 94980366 Mobil: 94980366 Epost: torbjorn.joa@lyse.net
Leder i 4H Rogaland sin kontrollkomite 2019 Medlem i sentralstyret, 4H Norge
Helle Formo Hartz

Helle Formo Hartz

Styremedlem
Telefon: 48047309 Epost: hefoha@hotmail.com
Martin Holmen

Martin Holmen

Styremedlem
Telefon: 47875215 Mobil: 47875215 Epost: martin@holmen.org
Raymond Kirknes

Raymond Kirknes

Varamedlem
Mobil: 90137389 Epost: rk@hotel-norge.no
Astrid Wehn

Astrid Wehn

Varamedlem
Telefon: 99257212 Mobil: 99257212 Epost: wehn.astrid@gmail.com
Siri Lunde Heggebø

Siri Lunde Heggebø

Varamedlem
Mobil: 97595201 Epost: siri.heggebo@gmail.com
Turi Elise Kaus

Turi Elise Kaus

Ansattes representant
Mobil: 92057317 Epost: turi.elise.kaus@4h.no
Vikarier som regionkoordinator for 4H Oppland og 4H Trønderlag. Fra 1. Juli også for 4H Hedmark
Beate Johansen

Beate Johansen

Vara ansattes representant
Telefon: 96096774 Mobil: 90646480 Epost: beate.johansen@4h.no
Rekrutteringsleder og fagrådgiver kommunikasjon og organisasjonsutvikling