Årsplan for 2020

for 4H Akershus og Oslo

Vedtatt av årsmøtet 03.03.2019.

 

 

Når

Hva

Hvem

Sted

Teknisk arrangør

10.-12.

januar

DAF-kurs / styrevervsopplæring

Klubbstyrene

 

Ås-klubbene

17.-19.

januar

Klubbrådgiverkonferans e

Klubbrådgivere

 

4H Østfold og 4H Akershus og Oslo

10. februar

Distriktsmøte Follo

Klubbstyret og klubbrådgivere

Follo

4H Akershus og Oslo

11. februar

Distriktsmøte Romerike

Klubbstyret og klubbrådgivere

Romerike

4H Akershus og Oslo

6.-8. mars

Årsmøtekurs

Årsmøterepresentant ene

Hvam

4H Akershus og

Oslo og GVAA- SDH?

8. mars

Fylkesårsmøte

Årsmøterepresentant ene

 

4H Akershus og Oslo

17.-18. april

Dyrekurs Romerike

Aspiranter

Hvam

Nes-klubbene

18.-19. april

Dyrekurs Romerike

Aspiranter

Hvam

Nes-klubbene

18.-19. april

Dyrekurs Follo

Aspiranter

Ås

Brønnerud 4H

24.-26. april

Storkurs

Junior og senior

Ås

 

2. mai

Under åpen himmel

Alle

 

4H-klubbene

4. mai

4H-dagen

Alle

 

4H-klubbene

10. mai

Styrefryd

De som har deltatt på DAF-kurs og/eller årsmøtekurs

Tusenfryd

4H Akershus og Oslo

12.-14. juni

Aspirantleir

Aspiranter

Follo

Huseby 4H eller Furunåla 4H

25.-28. juni

Fylkesleir

Junior og senior

Gjerdrum

Liljen 4H

6.-12. juli

Landsleir*

Over 14 år

Vågønes, Bodø,

Nordland

4H Nordland

16. august

Leirreunion (senior-

/alumnsamling)

Seniorer og alumner

 

GVAA-SDH?

September

Gøy på landet

Alle

4H-

gårdene

4H-gårdene og 4H-klubbene

11.-13.

september

Camp GVAA

Junior og senior

 

4H Akershus og Oslo

21.

september

Distriktsmøte Follo

Klubbstyrer og klubbrådgivere

Follo

4H Akershus og Oslo

22.

september

Distriktsmøte Romerike

Klubbstyrer og klubbrådgivere

Romerike

4H Akershus og Oslo

Oktober

Høstfest i klubbene

Alle

 

4H-klubben

November

Årsmøte i klubbene

Alle

 

4H-klubben

14.

november

Plakettfest

Plakettmottakere, foreldre og klubbrådgivere

 

4H Akershus og Oslo

*Fellesreise i regi av 4H Akershus og Oslo.