International 4H Youth Exchange (IFYE)

IFYE-programmet er et utvekslingsprogram for ungdom tilknyttet 4H eller tilsvarende bygdeungdoms-organisasjoner. Utvekslingen går mellom nærmere 60 land over hele verden. IFYE står for International 4H-Youth Exchange, eller International Farm Youth Exchange - alt avhengig av hvilket land du reiser til.

Målsettingen for IFYE-programmet er idealistisk: Folk må lære å forstå hverandre om det skal være mulig å leve i en verden uten krig. For å få dette til, må vi ha kontakt og lære om hverandre. Det gjør vi best ved å oppleve hvordan folk lever i et annet land.
 
Som IFYE bor du i en eller flere vertsfamilier i et nytt land. Under IFYE-oppholdet deltar du på vertsfamiliens hverdag, og er en del av familien. I tillegg inviterer vertsorganisasjonen, som er f.eks. 4H, på ulike små og store aktiviteter. IFYE-utvekslingen lar deg oppleve landet på en helt annen måte enn hvis du reiste som turist.
 
      
 
En gang IFYE - alltid IFYE!
Det er mange tilbud til de som har gjennomført IFYE-programmet. Foruten aktivitetene som Norske IFYE-alumner tilbyr kan du delta på en europeisk IFYE-konferanse hvert år, og verdenskonferanse hvert femte år.

 

Utvekslingsmuligheter 2020

Vil du oppleve verden gjennom 4H? Søk IFYE-utvekslingen!

Vi har samarbeid med forskjellige land, som du kan besøke alt fra 3-6  uker til 3 måneder. Du får bo hos forskjellige vertsfamilier, og oppleve kulturen i landet på en annerledes måte enn ved pakkereise/charterferie..

De fleste landene ser helst at våre utreisende IFYE’er ankommer til velkomsthelga de arrangerer. For å dra ut som IFYE må du ha plaketten, samt være mellom 18-30 år. For å dra til USA må du være over 19 år.

Sommeren 2020 er det disse landene du kan velge mellom:

  • Estland - NYHET - ankomstdato og lengde på oppholdet ikke avklart pr dd
  • Tyskland:ankomst med velkomsthelg i juni. Maks opphold 3 måneder. - 1 plass.
  • Østerrike: ankomst 1. juli. Opphold 3 – 6 uker. - 2 plasser. (18 - 26 år)
  • Sveits: ankomst 21. eller 23. juni, 3 uker - 3 mnd, 2 plasser.
  • Skottland: ankomst med velkomsthelg 8.juni, hjemreise 21.juni eller 19.juli – 1 plass (18 - 26 år).
  • Nord-Irland: ankomst med velkomsthelg, 29.juni, hjemreise 17 juli  - 1 plass (18 - 26 år).
  • USA: ankomst med felles velkomsthelg 19/6 avrreise 10/9, må være over 19 år, - 1  plass
  • Tasmania (Australia)- ankomst 2.mai, opphold 6 - 8 uker, - 1 plass (18 - 26 år).
  • Taiwan: ankomst med felles intro 20. - 23. juli, opphold 30 - 60 dager.  - 1 plass

Når du får tilbud om å reise ut som IFYE-er, må du bekrefte at du tar plassen.

Det koster kr 6500 å delta. Dette dekker det boligatoriske utreisekurset-20 og heimreisekurset -21, kontakt med 4H Norge og NIFYEA før, under og etter oppholdet, samt opphold og mat hos vertsfamilien.

Du ordner din egen reise til og fra vertsland, og forsikring. Som deltaker på IFYE-programmet deltar du på eget utreise-kurs, og året etter du har vært på utvekslinga er du med og inspirerer neste kull. Dette er obligatorisk, og er lagt til vårparten av året.

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Siv Lene Halvorsen på siv.halvorsen@4h.no

Nå utsetter vi søknadsfristen til 25. november!

 

Søknadsfrist IFYE

4H Norge utsetter søknadsfristen til 25. november

Løp og søk!

Søk her: Søknadsskjema IFYE 2020