4H - å lære ved å gjøre!

4H Norge er en stor og aktiv organisasjon med nærmere 14 000 medlemmer fordelt på ca 600 4H-klubber over hele landet. Medlemsalderen er 10 - 25 år. I 4H får medlemmene mulighet til å utvikle seg selv, og være del av et sosialt fellesskap der alle har omsorg for hverandre. Det stilles ikke spesielle krav for å bli medlem.

Aktiv og samfunnsengasjert ungdom
Formålet til 4H er å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker, og 4Hs målsetting uttrykkes gjennom 4H-løftet. Grunnlaget for organisasjonens arbeid finnes i naturbruksnæringene og lokalmiljøet. 4H bygger på en ide om å lære om samspill i naturen.

4H-prosjekt
Hvert år gjennomfører 4H-medlemmene et prosjekt, enten alene eller sammen med andre i 4H-klubben. De velger selv tema for prosjektet. Prosjektene er delt inn i programområdene: natur, kultur, samfunn og helse. Erfaringsvis lærer 4H-medlemmene mye nytt når de arbeider med prosjektene. De fleste 4H-erne har en prosjekthjelper som gir råd og veiledning underveis.

Medlemsstyrt organisasjon
Et 4H-medlem lærer også mye om organisasjonsarbeid. Organisasjonen er medlemsstyret, dvs. at det er medlemmene selv som bestemmer. De lokale klubbene gjennomfører hvert år et årsmøte der årsplaner og budsjett blir vedtatt på demokratisk vis, og styret blir valgt. Klubbstyret består av medlemmer, og de har ansvaret for å drive klubben gjennom et arbeidsår. På årsmøtet velger også medlemmene én eller flere voksne klubbrådgivere som gir råd, hjelp og veiledning til klubbstyret og klubben.

4H tilbyr kurs i lederopplæring, organisasjonsarbeid og ulike emner i tilknytning til 4H-prosjektene. Kursene blir arrangert på ulike nivå i organisasjonen. I tillegg har 4H-klubbene lokalt et bredt spekter av aktiviteter slik som turer i skog og mark, tevlingsdager, volleyballkamper, hyggekvelder, teaterarbeid, håndverk, matlaging og mye mer.

Leir
Hvert år får alle 4H-medlemmene tilbud om å være med på leir. Det er aspirantleir for de yngste og fylkesleir, landsleir eller nordisk leir for de eldste. De som har vært på leir en gang og har oppdaget leirlivet i 4H, reiser gjerne på leir år etter år.


4H Norge sin høye beskytter
H.K.H. Kronprins Haakon er 4H Norges høye beskytter. Ordningen med beskytterskap fungerer som en anerkjennelse av organisasjoner og arrangementer innenfor viktige områder i samfunnslivet. 4H Norge er stolte over å ha H.K.H. Kronprins Haakon som sin høye beskytter.

Organisasjonskart 4H Norge

Organisasjonskart 4H Norge

Organisasjonskart 4H Norge (PDF)