Typografi

4H Norge bruker skrifttypene Impact, Arial og Georgia.

Impact: Benyttes til alle overskrifter. Bør ikke brukes på større mengder tekst.
Arial: Benyttes til all tekst, med unntak av store overskrifter.
Georgia: Benyttes på brødtekster ved store mengder tekst som i medlemsblader, prosjekthefter og bøker.

Skal du lage en brojyre/trykksak i A4 format kan du ta utgangspunkt i følgende størrelser:
 
Overskrift
Skrifttype        Impact
Størrelse         70 pt
Linjeavstand   75 pt
 
Ingress
Skrifttype        Arial
Størrelse         20 pt
Linjeavstand   25 pt
 
Brødtekst
Skrifttype         Arial
Størrelse         10 pt
Linjeavstand   15 pt