Del/bokmerk
Fylkesårsmøte 2019

Fylkesårsmøte 2019

4H Akershus og Oslo avholder årsmøte søndag 3. mars. Alle klubber stiller med to representanter. Påmeldingsfrist 11. februar.

 

Innkalling, saksliste, forretningsorden og enkelte saksdokumenter ligger lenger ned på denne siden. Øvrige sakspapirer publiseres senest to uker før årsmøtet.

Spørsmål om påmelding/innlogging kan rettes til Kari Anne Grimelid Årset på 96 09 67 82 / kari.anne.aarset@4h.no

Spørsmål om selve årsmøtet kan rettes til regionleder Beate Johansen på 960 96 774 / beate.johansen@4h.no eller nestleder i fylkesstyret Arne Sigurd Holter på 91639547 / arne.holter1@gmail.com.

 


 

Innkalling til årsmøte i 4H Akershus og Oslo

Innkalling | 2019 Årsmøte | Samledokument med alle sakspapirer
 

Tidspunkt: 
Søndag 3. mars 2019. Registrering fra kl. 09:30. Møtet starter kl. 10:00.
Møtet antas å avsluttes rundt kl. 15. Det gis beskjed når det er ca. en time igjen av møtet.

Sted:
Grønt Fagsenter på Hvam, Hvamsvegen 696, 2165 Hvam.

Servering:
Det serveres et måltid midt i møtet. Gi beskjed ved påmelding om evt. allergier el.

Påmelding: 
Påmelding via min side på 4h.nosenest mandag 11. februar. Link til påmelding her.
Representanter og observatører fra andre organisasjoner og samarbeidspartnere melder på til beate.johansen@4h.no eller 960 96 774 senest mandag 11. februar.

Fylkesårsmøtet er sammensatt av:

  • To (2) representanter fra hver klubb, valgt på klubbenes årsmøter.
  • To (2) representanter for 4H-alumnene i fylket, valgt på alumnklubbens årsmøte.
  • En (1) representant for de frammøtte arrangementsmedlemmene. Denne representanten velges av og blant de frammøtte arrangementsmedlemmene under konstitueringen av fylkesårsmøtet.
  • En (1) representant for de frammøtte kløvermedlemmene. Denne representanten velges av og blant de frammøtte kløvermedlemmene under konstitueringen av fylkesårsmøtet.
  • En (1) representant for de frammøtte 4H-gårdene. Denne representanten velges av og blant de frammøtte 4H-gårdsrepresentantene under konstitueringen av fylkesårsmøtet.
  • En (1) representant fra fylkesleddet til hver av medlemsorganisasjonene i 4H Norge og en (1) representant oppnevnt av fylkesmannens landbruksavdeling. Disse møter uten stemmerett.
  • Fylkesstyrets medlemmer møter uten stemmerett.

Andre er velkomne til å delta som observatører (uten stemme- eller talerett).

VIKTIG: ÅRSMØTEKURS
Ta med sovepose og liggeunderlag, og kom på årsmøtekurs fredag 1. - søndag 3. mars på Hvam VGS. Her lærer dere om hvordan man ber om ordet, hvordan man forstår regnskapet, om ulike typer flertall og andre nyttige årsmøteskills. Kurset er gratis. Påmelding via min side på 4h.no senest mandag 11. februar. Link til påmelding her.

 

Velkommen til årets viktigste møte!

 


 

Saksliste:   

Innkalling | Saksliste | Forretningsorden
 

Sak 1: Konstituering

Sak 2: Årsmelding 2018

Sak 3: Revidert regnskap 2018

Sak 4Vedtektsendringer

Sak 5: Generaldebatt

Sak 6: Vervemål og vervestrategi 2019 og 2020

Sak 7: Handlingsplan 2019 og 2020

Sak 8: Årsplan 2019 og 2020

Sak 9: Budsjett 2019 og 2020

Sak 10: Innkomne saker

Sak 11: Tilsetting av revisor

Sak 12: Valg etter vedtektene

 


 

Hvorfor skal vi delta på årsmøtet i fylket?

Demokrati og læring

4H er en organisasjon av og for barn og ungdom, og opplæring i demokrati og organisasjonsarbeid er en veldig viktig del av 4H. I tillegg til at fylkesårsmøtet er et veldig viktig demokratisk fora, er det også en svært viktig arena for læring.

I 4H skal vi lære ved å gjøre, og det er nettopp slik medlemmene lærer organisasjonsarbeid også. Her er terskelen for å gå på talerstolen lav og engasjementet stort. Her kan du stemme, fremme forslag og debattere – og det er helt greit om du ikke er superproff på dette – fordi du lærer ved å gjøre.

I 4H skal medlemmene lære seg å bruke stemmeretten sin - enten det på årsmøte internt i 4H, styremøter eller det er å stemme ved kommune-, fylkes- og stortingsvalg den dagen man er gammel nok til det. Noen syns nok at årsmøter ikke er det kuleste som skjer i løpet av året, men prøv å engasjer dere, vær med i debatten, kom med meningen din og bruk stemmeretten din – så opplever du raskt at dette faktisk er både skikkelig gøy, spennende og utrolig lærerikt!
 

Bruk stemmeretten! Det er DU som bestemmer!

Dere medlemmer som representerer klubbene deres på årsmøtet i fylket har stor makt. Dere bestemmer mer eller mindre alt! Det er dere som bestemmer hva 4H i fylket skal bruke pengene sine på. Det er dere som bestemmer hvilke arrangement som skal arrangeres. Det er dere som bestemmer hvem som skal sitte i styret – og det er jo viktig å si sin mening om hvem som skal få ansvar og myndighet til å drifte 4H i året som kommer, syns du ikke? Altså - det er rett og slett dere årsmøterepresentanter som bestemmer i 4H i fylket!

Det viktig at dere alle sørger for at dere får meldt på minst to, gjerne flere fra hver eneste klubb. Klubbene kan stille med to representanter med stemmerett, men man kan stille med så mange observatører man vil.

 

Møter dere ikke opp, kan de som er der finne på å vedta at vi ikke skal ha fylkesleir eller noe annet spinnvilt noe – så bruk stemmeretten din! 😊

Vi gleder oss til å se DEG på årets viktigste og mest spennende møte!

 


 

Last ned årsmøteordboka her: https://www.4h.no/viewfile.aspx?id=30840.