Del/bokmerk
Søk 4Hs solidaritetsfond

Søk 4Hs solidaritetsfond

4H-klubber kan søke sentralstyret om delfinansiering til sine solidaritetsprosjekt.

For hvert solgte lodd i 4H Norge sitt landslotteri går kr 1,20 til Solidaritetsfondet.  En del av dette fondet går til støtte for 4H Norges sentrale solidaritetsprosjekt 4H Gambia, men 4H-klubber kan søke sentralstyret om delfinansiering til sine solidaritetsprosjekt.


Sentralstyret vedtok i 2018 nye retningslinjer for Solidaritetsfondet, og klubber og fylker kan søke om støtte til følgende: 

  1. Til samarbeid med og støtte til solidaritetsaktiviteter i regi av 4H eller lignende organisasjoner i andre land.
  2. Som delfinansiering til solidaritetsprosjekt i regi av 4H-klubber og fylker.

Dette kan være prosjekter som skaper samhørighet og trivsel i lokalsamfunnet ved gjennomføring av aktiviteter som skaper internasjonalt engasjement og inkluderende aktiviteter for barn og unge som er nyankommet Norge. Slik støtte bevilges av sentralstyret etter søknad. 

 

Søknadsfrist: 15.mars og 15.september.

Målgruppe: 4H-klubber og 4H i fylkene.

Krav til søknaden: Søknaden skal inneholde budsjett, ha avklart eventuelt samarbeid med andre organisasjoner eller mottakere av midlene og ha en plan for hvordan det skal spres informasjon om nord/sør-arbeid og det konkrete prosjektet i Norge og i 4H.

Søknaden sendes til:  4hnorge@4h.no.