Gå rett til innhold

Forsikring - skademeldingsskjema

Skademeldingsskjema: ved evt. skade/uhell kan klubben fylle ut følgende skademeldingskjema.
Her er et delvis utfylt skademeldingsskjema, med blant annet forsikringsnummer. 
Vi ber dere ta kontakt med 4H i fylket for å få informere om saken.

Skjemaer om personskade kan inneholde sensitive opplysninger og skal derfor ikke sendes med e-post.
Vennligst send utfylt skjema pr post til: Gjensidige Forsikring ASA, Postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo.

Egenandel: vi gjør oppmerksom på at det er en egenandel på kr 500,- i forsikringen.

Informasjonsskriv: om hvilke aktiviteter forsikringen ikke dekker og hva som er sikkerhetsforskriftene rundt ulike risikoaktivitieter: 4H Norges ansvarsforsikring.

Flyer: flyer som beskriver forsikringene til 4H: 4Hs forsikring

 

4H Norge forsikringer

4H Norge har ulykkesforsikring som automatisk gjelder for alle medlemmer, i tillegg har vi en avtale som dekker ikke medlemmer på 4H arrangement.

4H Norge har også en ansvarsforsikring som gjelder for alle 4H-arrangement. Vi anbefaler at medlemmene i tillegg har egen reiseforsikring.

VIKTIG: Alle klubbrådgivere må være registrert med verv i medlemssystemet for at forsikringen skal gjelde klubbrådgiverne.

Forsikringsbevis og skadeskjema finner dere på våre hjemmesider på www.4h.no/Aktiviteter/ Klubbinfo/Materiell.

4H Norge Skademelding ulykke

Forsikringsbevis, arrangement

Forsikringsbevis medlemmer

Forsikringsbevis ikke-medlemmer