Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Medlemsblad
AKTIViTET

AKTIViTET

AKTIViTET er 4H Norges medlemsblad som utkommer 2 ganger i året. Bladet inneholder reportasjer, portrettintervju, faste spalter, organisasjonsstoff og mye mer om alt det som skjer i 4H rundt omkring i landet. Medlemsbladet sendes til alle 4H-familier.

Redaksjonelt stoff til AKTIViTET

Send gjerne tekst og bilder til redaksjonen. Fortell om aktiviteter, turer, leiropplevelser eller møter i 4H-klubben.Skriv en kortfattet tekst som besvarer følgende spørsmål: hvem, hva, hvor, når, hvordan og hvorfor.

Bildene som sendes inn må være av høy oppløsning (ca 1MB eller større). Innsendte bilder brukes fritt av redaksjonen til redaksjonelt stoff og i profileringssammenheng. Husk bildetekster og navn på de som er avbildet på bildene. Få også med nanvnet på fotografen om han/hun skal krediteres.

NB! Det er veldig viktig at du har samtykke fra den eller de som er avbildet. Redaksjonen kan ikke publisere bildet/bilder om samtykke ikke er gitt (ref. åndsverkloven 45 c). Dette gjelder også film/video, og det gjelder enten du har tatt bildene selv eller bare videreformidler dem. Send derfor kun inn bilder hvor det er gitt et aktivt samtykke av alle som er avbildet.

Tekst og bilder sendes til 4hnorge@4h.no eller 4H Norge, postboks 113, 2026 Skjetten.

 

Annonsører
annonseplan finner du informasjon om annonseformat, priser, mv.

AKTiViTET

Aktivitet nr. 2 2019
AKTIViTET nr 1 2019
AKTIViTET nr 2 2018
AKTIViTET nr 1 2018
AKTIViTET nr 2 2017
AKTIViTET nr 1 2017
AKTIViTET nr 2 2016
AKTIViTET nr 1 2016
AKTIViTET nr 4 2015
AKTIViTET nr 3 2015
AKTIViTET nr 2 2015
AKTIViTET nr 1 2015
AKTIViTET nr 4 2014
AKTIViTET nr 3 2014
AKTIViTET nr 2 2014
AKTIViTET nr 1 2014
AKTIViTET nr 4 2013
AKTIViTET nr 3 2013
AKTIViTET nr 2 2013
AKTIViTET nr 1 2013
AKTIViTET nr 4 2012
AKTIViTET nr 3 2012
AKTIViTET nr 2 2012
AKTIViTET nr 1 2012
AKTIViTET nr 4 2011
AKTIViTET nr 3 2011
AKTIViTET nr 2 2011
AKTIViTET nr 1 2011

Kløverbladet

Kløverbladet nr 1 2012

Frister 2019

Manusfrister:
Nr 1/19: Medio januar 2019
Nr 2/19: Medio august 2019


Utgivelsesdatoer:
Nr. 1: 08.04.2019
Nr. 2: Medio novemberr 2019

For annonsører:
Format, annonsepriser, mv.