Gå rett til innhold

Satsingsområder

4H Norge arbeider med organisasjons- og kunnskapsutvikling gjennom flere nasjonale prosjekter og satsningsområder. Prosjektarbeidet utføres enten nasjonalt, på fylkesplan eller som et samarbeid mellom organisasjonsledd i 4H. Enkelte prosjekter gjennomføres i samarbeid med andre organisasjoner.

Prosjektene og satsningsområdene skal gjenspeile og styrke grunnverdiene i 4H:
-Klart hode - aktivt samfunnsengasjement og kunnskapstrang.
-Varmt hjerte - empati, omsorg og inkludering.
-Flinke hender - allsidighet, fysisk aktivitet, håndverk.
-God helse - god fysisk og psykisk helse.

Miljøvennlig og inkluderende friluftsliv er spesielle satsningsområder. Andre viktige områder er sunn mat, ernæring og fysisk aktivitet. Målsetningen for prosjektene er å utvikle kunnskap, skape aktivitet lokalt og gi barn og unge mulighet til å lære ved å gjøre.