Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge
Del/bokmerk
Mat er makt-konferanse

Mat er makt-konferanse

I forbindelse med satsningsområdet Fra Jord til bord inviterer 4H Norge til Mat er makt-konferanse på Exporama konferansesenter, Hellerudsletta 17. – 19. oktober 2014.


#matermakt


Deltagere på konferansen er 4H-ere fra 15 år og oppover. Konferansen er også åpen for andre interesserte.

4H har som formål å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for naturen, og for alle mennesker. Vi har vedtatt ”Fra jord til bord” som strategisk satsningsområde for 2014 og 2015. Med det vil vi sette fokus på hvor maten kommer fra, hvordan den produseres og hvordan vi kan ha et sunt og variert kosthold basert på gode råvarer.

I år markerer vi også 200-årsjubileet for Grunnloven. Derfor ønsker Norge å sette fokus på mat som maktmiddel og prinsippene om matsuverenitet og matsikkerhet. På Mat er makt-konferansen blir det arrangert  debatter og workshops, der vi belyser ulike aspekter og problemstillinger ved mat og landbruksressurser som en maktfaktor, både nasjonalt og internasjonalt. 

Lørdag 18. oktober blir det 8 parallelle workshops. Alle politiske ungdomspartier blir invitert til å delta på disse. Hver workshop starter med en kort politisk innledning fra en organisasjon og fortsetter med en påfølgende diskusjon. Tanken er at representantene fra ungdomspartiene skal lede diskusjonen i gruppa. Hver gruppe vil også ha en sekretær fra 4H. Målet er at hver gruppe produserer 2-4 punkter eller krav som skal settes sammen til en slutterklæring som skal overleveres sentrale myndigheter. Etter gruppearbeidet vil vi invitere ungdomspartiene til å delta i en debatt mellom ungdomspolitikerne.

Program Mat er makt-konferanse

Program med mer informasjon om hver av programbolkene.

Meld deg på konferansen allerede nå!

Påmelding! Siste frist for påmelding er 22. september 2014 (ny frist)!

Deltakeravgift: kr. 500 - inkluderer kost, losji og reise etter billigste reisemåte.
4H Norge refunderer kun reisekostnader for egne medlemmer.

For spørsmål send e-post til: marta.valdes@4h.no


Konferansen støttes av: