Du er her: 4H Norge // Aust-Agder // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
2. April Årsmøte 2016 4HAA

2. April Årsmøte 2016 4HAA

4H klubbene og samarbeidsorganisasjonene til 4H Aust-Agder er kalt inn til Årsmøte i 4H Aust-Agder. 2. April kl 10.30 på fylkeshuset. Årsmelding + sakspapirer finner du i vedlegg. Vel møtt!

Til 4H-klubbene og samarbeidsorganisasjonene


Arendal, 20.februar 2016

Fylkesårsmøte 2016    4H  Aust-Agder

 

Dere er herved kalt inn til fylkesårsmøtet i 4H Aust-Agder.

 

 

Sted:   Fylkeshuset, Arendal                              

Tid:     Lørdag 2. april 2016 
           kl 10.30.-ferdig, senest kl 15.00 

Program:
kl 10.30 – 11 00 påmelding
kl 11.00 – 12.00  Årsmøte
kl 12.00 – 12.30 lunsj
kl 12.30 – 15.00 Årsmøte fortsetter

Sakliste:

 1. Opprop
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Valg av sekretær og tellekorps
 4. Valg av to personer til å skrive under protokollen
 5. Forretningsorden for årsmøtet
 6. Årsmelding for 2015
 7. Revidert Regnskap for 2015
 8. Arbeidsplan, mål 2016
 9. Revidert årsplan 2016
 10. Revidert budsjett 2016
 11. Forslag til Årsplan 2017
 12. Budsjett 2017
 13. Tilsetting av revisor
 14. Forandring av fylkesvedtekter
 15. Innkomne saker  
 16. Valg

 

Fylkesårsmøtet er sammensatt av:

 • To (2) representanter fra hver klubb valgt på klubbenes årsmøter
 • To (2) representanter oppnevnt av landbruksavdelingen hos Fylkesmannen
 • To (2) representanter for 4H-alumnene i fylket, valgt på alumnklubbens årsmøte.
 • En (1) representant for de frammøtte arrangementsmedlemmene. Denne representanten velges av og blant de frammøtte arrangementsmedlemmene under konstitueringen av fylkesårsmøtet.
 • En (1) representant fra fylkesleddet til hver av medlemsorganisasjonene i 4H Norge. Disse møter uten stemmerett.
 • Fylkesstyrets medlemmer.

 

To utsendinger fra hver klubb har stemmerett, disse må stå registret som medlemmer i 4H. Dere kan stille med så mange dere vil med talerett.
 

Klubbene leser opp sin årsmelding under saksliste punkt 6. Så husk å ta den med.

 

Send inn saker som dere ønsker å ta opp på årsmøte før 15. mars. I vedlegg finner dere sakspapirene til årsmøte. Papirene blir sendt digitalt og kan også lastes ned fra nettsiden til 4H Aust-Agder.  På årsmøte skal relevante dokumenter vises fram på storskjerm.

 

Påmelding innen 15. mars via medlemsregisteret. (evt per e-post: martine@4h.no)

Kåre Gunnar Fløystad   
Årsmøteordfører