Du er her: 4H Norge // Aust-Agder // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Politiattest for voksne i 4H

Politiattest for voksne i 4H

I arbeidet med å få til en trygg organisasjon har Landstyret i 4H Norge vedtatt å innføre krav om at ansatte og frivillige må levere begrenset politiattest for å kunne arbeide eller være med i organisasjonen.

 

Landsstyret i 4H Norge har vedtatt å innføre krav om at tilsette og frivillige må levere såkalla begrensa politiattest for å kunne arbeide eller vere med i organisasjonen. Fristen for å hente inn politiattest for frivillige i klubbane er sett til 1. april.

Det skal oppnemnast ein ansvarleg for politiattestar i klubben (fortrinnsvis klubbrådgjevar A) som skal levere inn liste til 4H-konsulenten med namn på kven som skal vise fram politiattest og be dei som skal vise fram attest om å gjere dette. Liste og søknadsskjema ligg no som ein link under artikkelen.

Attest kan bli kravd inn frå dei som over tid har oppgåver ovanfor born, unge og personar med utviklingshemming der dei opparbeidar seg eit tillits- eller ansvarsforhold.

 

 

Les mer her: https://www.4h.no/viewfile.aspx?id=364