Du er her: 4H Norge // Hedmark // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Fram 4H - Årets klubb 2011

Fram 4H ble årets klubb

Fram 4H - Årets klubb 2011

På fylkesårsmøtet lørdag 24. mars i år ble Fram 4H kåret til Årets Klubb 2011.

Årets Klubb 2011 er kåret, og vinneren ble avslørt på fylkesårsmøtet i helga!

For å være med i kåringen om å bli Årets Klubb 2011 mptte klubbene fylle ut et skjema som tok utgangspunkt i 4Hs strategiske plan for 2010 - 2012, og på den måten fronte hvordan de har løst oppgavene under hovedbolkene Natur - Kultur - Samfunn og Helse.

I begrunnelsen heter det:
 "Årets klubb 2011 har vært med på å oppfylle 4H Norges "MIljøløfte" ved å bygge naturmøteplass i bygda. Klubben er en trivselsfaktof på hjemstedet ved at de har månedlige aktiviteter åpne for hele bygdas befolkning, de samarbeider også med andre lag og organisasjoner. Lokale aviser forteller om klubben og det som skjer. Klubben har fieret 4Hs 75 årsdag, hatt aktive markeringer av Hand of Hope, og har dessuten økt medlemsmassen sin. Klubben fremmer veldig fysisk aktivitet for hele bygdas befolkning gjennom de mange arrangement de gjennomfører. Klubben fungerer rett og slett som "klisteret" i bygda si !"

Årets klubb er: FRAM 4H

Fram 4H holder til i Narjordet i Os kommune. Vilde Narjord, Synve Meli Narjord, Marianne Kaasen Bekken og Liv Narjord var tilstede på årsmøtet og mottok heder og ære på vegne av klubben: En gravert tinnrot, diplom og pengesjekk.  Det var fylkesårsmøtets ordfører Ola Cato Lie som sammen med 4H-konsulent Margit Jære overbragte både nyhet og gave.

 

4H Hedmark gratulerer med utnevnelsen, og håper klubben feirer seg selv skikkelig ved anledning - samt at tildelingen vil være til inspirasjon for både Fram 4H og andre klubber i fylket - derfor vil du kunne lese søknaden til Fram 4H i filvedlegget.