Du er her: 4H Norge // Hedmark // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Medlemsregisteret på YouTube

Medlemsregisteret på YouTube

Ta en kikk! Nå kan du enkelt lære deg hvordan du får passord, melder deg på arrangementer, registrerer prosjektet ditt osv.

Det er laget 2 forskjellige spillelister som gjelder for deg som medlem;

For deg som er medlem (2 videoer; hvordan få passord og en "rundtur" på Min side) http://www.youtube.com/playlist?list=PLXjHeIle6rPBQ-gDGHbObB9cG5BebieWS
I "rundturen" ser du bl.a hvordan du legger inn eget prosjektvalg og hvordan du kan melde deg på arrangementer.

For deg som er tillitsvalgt: altså sitter i styret eller er klubbrådgiver (8 videoer, bla hvordan endre verv, hvordan registrere årsmelding, hvordan legge inn prosjekt osv) http://www.youtube.com/playlist?list=PLXjHeIle6rPABSyC8h4hkV2aO_Po48CAI

---------------------------------------------------

Til klubbens styre og klubbrådgivere:

15. desember er en viktig frist i 4H. Ved å se på instruksjonsvideoene er det enkelt å utføre oppgavene som skal gjøres innen den dato:

1. Sekretær (den som ble valgt på årsmøtet i fjor) må legge inn årsmelding i tall og ord for dette året på klubbens side i medlemsregisteret. Husk at alle kulepunktene skal fylles ut, og at du må skrive 2013 i hvert kulepunkt – og husk at hvert kulepunkt må lagres.

2. Registrere nytt styre/klubbrådgivere – stå på klubbens side i medl.reg, klikk på arkfanen ”verv”. (De i styret som fortsetter i samme vervposisjon, gjør du ingen ting med!
Ut av styret: Sett sluttdato for de medlemmer som går ut av vervet (trykk ”velg” foran navnet på vedkommende, legg inn årsmøtedato som sluttdato. Lagre. Inn i styret: Trykk på ikonet for hvitt ark (ny) for å legge til nytt verv. Under ”komité” – velg ”klubbverv”. Finn vervet under ”vervkode”. I feltet fra dato skriver du inn datoen for dagen etter årsmøtet. Under ”aktør” skriver du inn medl.nr på vedkommende – da kommer navnet automatisk opp. (Du kan også søke ved å klikke på forstørrelsesglasset, skriv inn Etternavn / Fornavn). Husk å lagre). Denne prosedyren gjelder også for å registrere endringer i klubbrådgiverfunksjonen.

3 Klubbens nyvalgte leder må nå registrere årsrapporten. Klikk på arkfanen ”årsrapport” – trykk hvitt ark (ny) og legg inn årstall og dato for når du legger inn. Husk å lagre.

4 Sammendrag av klubbregnskapet samt revisjonsmeldinga skal sendes til 4H-kontoret Kasserer OG revisor MÅ skrive under for at dette skal være gyldig – eget skjema i kassabok for 4H-klubber (ansvarlig kasserer 2013) Årsplanen for neste år skal sendes 4H-kontoret. Ansvarlig: sekretær

Ved å overholde denne fristen og utføre disse oppgavene, vil klubben motta frifondsmidler og momskompensasjon neste år. Lett-tjente penger!