Del/bokmerk
Praktisk info om fylkesleiren

Praktisk info om fylkesleiren

No er vi i alt meir enn 230 som gler oss til 4H fylkesleir på Kvamøya 29. juni til 1. juli! Her finn du praktisk informasjon om leiren.

I filvedlegget nedanfor finn de praktisk informasjon om leiren, program, korleis vi har delt inn tuna, pakkeliste mm.

Denne er også sendt ut på e-post til alle deltakarar og leiarar.

God leir!!