Du er her: 4H Norge // Nordland // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
4H Nordland vil ha jordvern, plastfritt hav og LoVeSe uten oljeboring!

4H Nordland vil ha jordvern, plastfritt hav og LoVeSe uten oljeboring!

Vedtatt av 4H Nordlands medlemmer på årsmøte 17.mars 2018

Årsmøteuttalelser fra 4H Nordland 2018

 

Vern matjorda

Hva skal vi spise? Kun 3 prosent av landarealet i Norge kan brukes til å dyrke mat og dyrefor. Hvis vi skal fortsette å spise norske grønnsaker dyrket på norsk jord og norsk kjøtt fra dyr som har beitet på norsk jord også i framtiden, må vi bevare matjorda. Vi i 4H Nordland vil at den dyrkbare jorda i Norge skal vernes mot industri-, bolig- og veiutbygging. Hvis matjord brukes til slike formål, kan den ikke dyrkes igjen, og litt mer av matjorda er tapt for alltid.

 

Allerede har vi sett at matjord i Nordland har blitt brukt til blant annet å bygge Coop-butikk på marka over Byggmakker på Sortland. Nå er det viktig å bevare den matjorda som er igjen i fylket vårt. Rønvikjordene i Bodø er stadig under press. Vi i 4H Nordland synes det er veldig viktig at Rønvikjordene brukes til å produsere mat også i framtiden.

 

Flere steder har byer bygd seg opp over tid rundt store gårder med mye dyrkbar jord. Da er det viktig at gårdene får bestå. I de fleste tilfeller var gårdene og matproduksjonen der først, og menneskene i byen trenger også maten som blir dyrket der. I stedet for å bruke dyrkbar mark til å bygge bygninger og vei, ønsker 4H Nordland at det blir brukt andre områder til slike formål.

 

4H Nordland har vært med å stifte Jordvern Nordland og vil jobbe aktivt mot nedbygging i åra som kommer. Vi slår ring om matjorda!

 

Ren kyst

Nordlandskysten er et stort matfat og har uendelige muligheter innen friluftsliv, fiske, kystkultur og turisme. Men våre strender, hav og kystområder trues i likhet med mange andre naturområder av søppel og plast. Det er ikke bra med søppel og plast på grunn av det rent estetiske, det ser stygt ut og gir en dårligere opplevelse for alle som oppholder seg i naturen. Men enda verre og viktigere er det at plast kan komme inn i næringskjeden og vi kan få plast i maten vår dersom fisk og fugl spiser små partikler av plast. Det er farlig for fiskene og fuglene som spiser de små partiklene, men fisker, sjødyr, og hval kan ta stor skade og dø av å spise større biter av plast. I havet kan kan det være vanskelig å se forskjell på plast og mat.

 

Vi mennesker har stått og står fortsatt bak produksjon av søppel og plast, og det er derfor viktig at vi fjerner det. Vi i 4H Nordland mener at det er viktig å rydde langs kysten, og vi fortsetter med å ta del i dette arbeidet med å delta på den årlige Strandryddedagen.  4H Nordland mener også at det er viktig å begrense mengden plast og søppel som kommer på avveie, og det er derfor viktig med nok søppeldunker og begrensning av emballasje. Vi ønsker at det spesielt må jobbes med avfallsbegrensning i turistområder fordi plast og søppel fra slike områder lett finner veien til annen mindre besøkt natur, hvor det gjør minst like mye skade. Det er viktig å holde all natur ren, både den turistene ser og mindre kjente områder.

4H Nordland oppfordrer alle til å rydde ei strand i lokalmiljøet sitt på Strandryddedagen 5.mai 2018. Vi oppfordrer 4H-ere til å ta en ryddedugnad i forbindelse med 4H-dagen 4.mai, som markeres ved å sove ute under åpen himmel.


 

Oljefritt hav

4H Nordland er i mot at det skal bores etter olje i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er fordi oljeutvinning vil gå utover en av våre mest verdifulle ressurser og vil ramme natur, mat, arbeidsplasser og reiseliv. LoVeSe er et enormt matfat og en evigvarende ressurs om vi behandler det godt. De aktuelle oljefeltene er gytested for 70% av fisken som tas ut av Norskehavet og Barentshavet. Seismikkskyting kan jage bort fisken på uviss tid. Man har gjentatte ganger erfart at prøveskytinger med seismikk gjør at fisken forsvinner. Konsekvensen er store tap for fiskerne og mindre mat til oss alle.  Oljesøl skader natur og dyreliv. Fuglefjær innsausa i olje er vanskelige å redde. Oljenæringa byr på få arbeidsplasser sammenligna med mulighetene innen fiskeri og reiseliv.

 

4H Nordland sier nei til oljeboring utenfor LoVeSe! For å markere vår motstand vil vi oppfordre alle 4H-ere og andre til å delta på Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senjas årlige vardebrenninger langs kysten.

 


 

Sendt til 4H Norge, fylkesstyrelederne i 4H Norge, Folkeaksjonen mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, Natur og ungdom, Naturvernforbundet, Jordvern-foreningene, Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland, kommunene i Nordland og avisene i Nordland

 

 

Vedlegg: Årsmøteuttalelser 4H Nordland 2018