Du er her: 4H Norge // Nord-Trøndelag // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Fylkeslederen oktober 2019

Fylkeslederen oktober 2019

Les hva som har foregår i fylket nå!

HEI og HÅ

 

Høstfest er gøy! 

Det veldig gøy for meg å se bilder fra høstfester som er gjennomført nå i oktober. Høstfestene var alltid et av årets høydepunkt den gangen jeg hadde 4H prosjekt. Nå mimrer jeg tilbake til da jeg satt med prosjektarbeid i siste liten og ser tilbake på de morsomme øvingstimene til underholdningen som skulle vises frem for kjente og ukjente fra bygda. Høstfest er noe for seg selv! og kanskje er det siste prosjektet du leverer i 4H programmet og føler deg ferdig. Jeg håper dere plakettmottakere fortsetter å engasjere fremover, og da kanskje i en alumnklubb. De ønsker seg flere alumner på laget. 

 

Siden sist 

Siden sist har det vært fylkesstyremøte på Steinkjer der vårt kontor ligger. Noen av oss tillitsvalgte møtte ansatte en uke før fylkestyremøte for å se på ressursene vi har i fylket og hvordan vi skal prioritere fremover. Jeg og Sara har også deltatt på landsstyremøte i 4H Norge som er et samlingspunkt der alle fylkesstyrelederne fra hele landet møtes, i tillegg til sentralstyret i 4H Norge. Der ble det diskutert saker som gjelder hvordan man tildeler storleirer, verving, nye arbeidsgrupper sentralt og den nye ansattstrukturen som sier noe om forventninger til hva som skal utføres i fylkene.

Her er noen av sakene vi behandlet på fylkesstyremøte 14. oktober.

Sak 37/19 Orienteringssaker

I arbeidsutvalgsmøte ble det tatt opp hva fylke bør prioritere den kommende tiden:

  • Klubboppfølging (beskrives nedenfor)
  • 4H-kontoret som et servicekontor
    Det er viktig at dere klubber får hjelp og svar fra administrasjonen på det dere måtte lure på. For å gjøre kommunikasjonen lettere har fylket har fått en felles epostadresse som dere bør bruke: 4htrondelag@4h.no Det er også viktig å si at det er lav terskel på å ringe til ansatte eller oss i styret om det er behov for dette. Det kan være lettere å snakke sammen enn å sende epost. Jeg har som leder også fått egen epostadresse: leder.trondelag@4h.no og som skal brukes av oss i fylkesstyret. Håper dette gjør det lettere å kommunisere med fylket.
  • Arrangement fremover

Sak 38/19 Klubboppfølging

En av de viktigste prioriteringene framover for fylket er klubboppfølging. Vi i fylkesstyret har vedtatt at dette er prioritet og at vi skal organisere en fadderordning. Det betyr at vi skal dele opp klubbene og skape dialog mellom dere og oss i fylkesstyret.  Vi ønsker å bli kjent med dere som skaper 4H aktivitet i lokalmiljøene, få oversikt over klubbene slik at vi kan jobbe mer systematisk, og veksle informasjon. Vi har mye å lære av hverandre!

Det er tenkt at vi skal ringe leder og klubbrådgiver i klubben og deretter tilpasser mani hvordan kontakten skal være. Med 94 klubber er dette et krevende langsiktig arbeid, men jeg mener dette er utrolig viktig fremover for å utvikle fylket. Dette vil være nytt for mange av dere og dette vil ta tid, men vi håper dere vil se nytten av å ha faddere fra fylkesstyret. Mer info kommer når det er klart.

Sak 39/19 Økonomirapport

Sak 40/19 Utbetaling til tidligere organisasjonsrådgiver

Sak 41/19 Kommende arrangement

Voksensamling 17.-19. januar. Samlingen holdes på Levanger. Her oppfordrer jeg sterkt til at dere sender rådgiverne til Levanger for en helg med erfaringsutveksling og nye møter med andre i samme rolle.
Nestleder Ingrid følger opp samlingen.

Plakettfest 7. mars for dere som har fullført 4H programmet. Vi driver med å finne sted for denne i Trondheimsområdet. Styremedlem Sara følger opp plakettfesten.

Fylkesårsmøte 21. mars 2020. Her jobbes det med å finne lokasjon til årsmøte. Valgkomiteen settes i gang for å gjøre en best mulig jobb for å finne de rette til neste års fylkesstyre.

Sak 42/19 Saker til landsstyremøte

 

Hva skjer fremover?

Nå på denne tiden har dere hatt, eller skal ha høstfester i klubbene. Dere skal også gjennomføre årsmøte i klubbene. Der skal dere se tilbake på året som har gått, velge nytt styre og legge planer for neste års 4H aktivitet. Dette blir spennende. Til årsmøte kan dere ta med dere at det skal være 3 styrevervskurs i Trøndelag i januar. Disse er:

    Skaun – Ekornet 4H den 10.-12. januar.
    Snåsa – Snåsa 4H den 11.-12. januar
    Mære – NTAK den 18.-19. januar.

Her får dere som melder på opplæring i styreverv som leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem i klubben. I tillegg er det aktivitetesleder/FIF Fræs i 4H kurs. Påmeldingsfrist er 10. desember i medlemsregisteret.

4H Norge har sendt ut klubbservice der dere finner du nyttig informasjon om hva som skjer i 4H, frister og viktige datoer: https://www.4h.no/ViewFile.aspx?id=32859

 

Neste møte

Vi i fylkesstyret skal møtes onsdag 4. desember i Trondheim. Har dere i klubben noe de vil at fylkesstyret skal behandle, eller spørsmål om noe, eller har noe artig dere har lyst å fortelle? Send gjerne en melding. Vi vil høre fra dere!

 

Håkon 
leder.trondelag@4h.no