Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge
Del/bokmerk

Europeiske gårder som læringsarena

Interessen for gården som lærings- og mestringsarena er stadig økende. Årlig samles 4H-gårder og tilsvarende gårder i Europa for å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Her blir publikasjoner, prosjekter og aksjoner presentert og utvekslingsmuligheter, nyheter og økonomi blir diskutert. Gårdene skaper muligheter for vekst i sine lokalsamfunn, og nettverket i Europa betyr mye for lokal utvikling på tusenvis av pedagogiske gårder.

Årlig gårdskonferanse

Årets europeiske city farm konferanse ble arrangert i Swansea i Wales. I fire dager fikk vi oppleve hvordan gårdene i landet samarbeider med barnehager, skoleverket, vanskeligstilt ungdom og lokalmiljøet. Praktiske aktiviteter for deltakerne stod også på programmet. På Swansea Community Farm fikk vi lære om ullarbeid, snekring, dyrestell, flora og fauna, skogbruk og hagebruk på samme måte som skoleelevene får ta del i arbeidet når de bruker gården som arena. Håndvaskregimet gjorde inntrykk. Utallige oppslag om å vaske hender etter berøring av husdyr viser at hverdagen for barn i Europa er ulik… På gården legger de vekt på at barna får et praktisk forhold til arbeid, at de lærer om livsprosesser og sammenhenger i naturen og at de får være mer fysisk aktive samtidig som de lærer. - Fysisk aktivitet fremmer læring og virker konfliktdempende, uttalte gårdens husdyransvarlige. Han la også vekt på opplæring i dyrevelferd, kompostering, miljølære og ferdigheter som betyr noe for de fleste i voksenlivet.  Brukersnes rolle i lokalsamfunnet hadde en viktig rolle på Swansea Community Farm. Alle trenger noe de mester og alle trenger å vite at det er bruk for dem.

Bildetekst: Felleshager er gode arenaer for integrering

 

Lokal matproduksjon

Waliserne legger stor vekt på egen mattradisjon og matkultur, også når de får besøk fra andre europeiske land. Kunnskapen om walisisk mat står høyt i kurs i gårdenes undervisningsopplegg og barna får følge produktene hele veien fra jord til bord, eller fra Field to fork, som er det lokale uttrykket. Parsellhager og andelslandbruk er i økning i hele Storbritannia, og vi besøkte et flott anlegg i Swansea som betyr mye for lokalbefolkningen. Navnet er Vetch Veg, og området er en tidligere fotballstadion. Her møtes unge og gamle, folk i rullestol side om side med funksjonsfriske pensjonister og ikke minst svært ulik etnisk bakgrunn. – Hagearbeid er en av verdens beste arenaer for reell integrering, sa en av grunnleggerne av hagen. – Vi har lært mye om både mat og matproduksjon av parselldyrkerne fra Bangladesh og Kina. Enkeltpersoner, organisasjoner, religiøse samfunn, eldresenter, SFO og familier har ulike parseller, og alt arbeid er basert på frivillighet. Maten som produseres i Vetch Veg blir ikke solgt, men parselleierne lager noen felles måltider. Området har nemlig kjøkken, kafé og egen kyllingproduksjon, i tillegg til et stort mangfold av grønnsaker og urter. Området var i utgangspunktet tidsbegrenset for hagedyrkerne, men den positive betydningen av Vetch Veg førte til at tilbudet nå er sterkt politisk forankret.

 

Her ”gror” både folk og bygninger

For snart ti år siden starta ei gruppe entusiaster et spennende arbeid i et overgrodd skogsområde like ved Swansea sentrum. Navnet ble Down to the Earth Swansea og visjonen var å gi tilbud til ulike svake grupper i befolkningen. Bærekraft sentrert om likhet og sosial rettferdighet var gruppas hovedbudskap. I dager er området en grønn oase med hagebruk, kafe, solcellepark, bruk og gjenbruk av regnvann. Området preges også av benker, gapahuker og  spennende miljøhus av leire og halm som kalles cob, og er en eldgammel byggeskikk. Det kommer stadige nybygg og nye prosjekt til læringssenteret, og all bygging, høsting og vedlikehold blir gjennomført av vanskeligstilte grupper. Mange har fått et sosialt og faglig dagtilbud, og tanken om at hver gruppe skal lage noe som andre har bruk for, har vist seg å være en effektiv tilnærming. I dag gir etablererne råd og veiledning til nye læringssenter over hele Wales, alt med utgangspunkt i enkeltpersoners mestring, bærekraft og tradisjonell byggeskikk.

Bildetekst: Nytt bygg etter gammel byggeskikk

 

Faktaboks

Det europeiske nettverket European Federation of City farms arbeider for å fremme felles interesser og samarbeid i Europa. Gårdene i nettverket  involverer barn og unge i et utall av aktiviteter og mangfoldig undervisning med landbruk og matproduksjon som bakteppe.

 

Tekst og foto: Ingeborg Tangeraas

4H-gård Norge