Du er her: 4H Norge // Oppland // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Fra jord til bord aktiviteter i Oppland

Fra jord til bord aktiviteter i Oppland

4H Oppland har mange aktiviteter på gang i satsingsområdet "Fra jord til bord" Her kan du lese mer om de ulike tiltakene.Det nye er at du finner også kursheftet som Grane 4H fikk laget "Gluten-og melkefri mat"

 Satsingsområdet «Fra jord til bord» har fått stor interesse i Oppland. Flere av aktivitetene som 4H Oppland kan være med å bidra til i 2014 og 2015 vil være preget av dette. Hva sier du til mulighetene du som medlem eller dere i 4H-klubben har til å drive med såaktiviter, 4H-matskole, 4H-matpakkekurs, barnas matfestivaler, potetløp, smoothiesykling og åpning av vår første 4H-gård.

 

Mange 4H-klubber er allerede i gang, og det er gjennomført flere 4H-matskoler og 4H-matpakkekurs i mange klubber i fylket. Målet er at alle klubbene i løpet av 2014 eller 2015 bør ha gjennomført denne aktiviteten.  Flere av aktivitetene er mulige å få til ved hjelp av økonomisk støtte fra Oppland Fylkeskommune, Fylkesmannen i Oppland og Gjensidigestiftelsen.

Videre her på siden vil du finne konkrete tips til aktiviteter, ulike søknadsskjemaer og et felles rapporteringsskjema til slutt. Informasjonen som er lagt ut her er under utvikling, og hvis det er behov så kan opplysninger bli endret og nye opplysninger bli lagt til. Send gjerne en e-post til fmopiba@fylkesmannen.no  hvis du har noen spørsmål/forslag til endringer osv.

 

 


4H-matskole

 

Hva er 4H Matskole?

4H Matskole er basert på en ide fra 4H i Danmark.. Matskolene er ment til å være et ferie- og fritidstilbud for barn i alderen fra 8-12 år og i utgangspunktet med varighet fra 2-5 dager. En kan arrangere matskoler som et helgetilbud enten fra fredag til søndag, en uke i skoleferien eller sette sammen flere dager med mataktivteter til en 4H-matskole.

Lære å lage mat fra grunnen av med fokus på sunn mat

4 H Matskole skal gjennomføres ved ”å lære ved å gjøre”. Her skal en lære å lage matretter fra bunnen av. I tillegg skal en lære litt om hvor maten kommer fra, og et besøk på gård eller en fisketur/jakttur kan være naturlig å ta med. I tillegg er dette en fin anledning til å se hvor maten blir videreforedlet før den kommer til salgs til forbruker.

Egen nettside for 4H-matskole - https://4hmatskole.wordpress.com/ 

4H Norge har under oppbygging en egen nettside for 4H-matskole. Der kan en lese mer om ideen bak 4H-matskole, og der vil dere etterhvert finne mye stoff som dere kan bruke når dere skal ha mataktiviteter i klubben.  

  

Organisering av 4H-matskole i Oppland

1. Tradisjonell 4H-matskole.

Lage helgekurs fra fredag kveld til søndag ettermiddag, eller minst 3 dager i en av skoleferiene. Matskolen avsluttes med foreldrekaffe og orientering om 4H-klubben. Bør være 1-2 voksne som er ansvarlig, og 4H-ere fra ca 15 år som kan være med som medhjelpere. 4H-erne kan være veiledere på hver sin "matstasjon/arbeidsgruppe på skolekjøkkenet" og bidra med leker og fysisk aktivitet underveis. I tillegg bør det legges inn minst et gårdsbesøk eller bedriftsbesøk. Kurset kan være åpent for alle, og dette er et fint tilbud for å verve nye medlemmer til klubben.

4H Oppland vil hjelpe til med dette for klubber som er interessert. Ønsker du en 4H-klubb i ditt nærområde, så kan et 4H-matskolekurs være et oppstartarrangement for å se om det kan være interesse for å starte en 4H-klubb etter selve 4H-matskolen.

 

2. 4H-matskole som klubbaktiviteter gjennom året

4H-klubben kan velge å ulike mataktiviteter som tema for klubbarrangement fordelt på hele året. Her kan en lage mat basert på de ulike årstidene, en kan lage mat til en bygdekafe/høstfesten, en kan arrangere 4H-matpakkekurs og lage en grønsaks - og smoothieaktivitet. Her er mulighetene mange, men det bør være 4-5 aktiviteter med matlaging. I tillegg bør det legges inn minst et gårdsbesøk eller bedriftsbesøk.

 

3. 4H matskole som 4H-prosjekt

Hele klubben eller noen av medlemmene kan velge å ha dette som fellesprosjekt. For at 4H-erne skal få det godkjent som prosjekt må de ha gjennomført 4H-matskole over 3 dager, eller deltatt på minst 4-5 matkurskvelder i løpet av året. Besøk på gård for å se hvor maten kommer fra hører naturlig til, og det er i tillegg fint med et bedriftsbesøk. 4H-erne som har det som prosjekt må vise fram resultatet  - f.eks ved å ha ansvar for servering på høstfesten i klubben.

 

Felles for alle varianter av gjennomføring


4H-matpakkekurs

Dette er en aktivitet som kan gjennomføres på et vanlig klubbmøte. Her skal en lære seg å lage gode og sunne matpakker. I tillegg skal det være lek og fysisk aktivitet i pausene. Kurshefte fra 4H Oppland kan brukes, eller klubben kan bruke sine egne oppskrifter. Et 4H-matpakkekurs er også en fin aktivitet å invitere til for å verve nye medlemmer i klubben. Her kan en og søke om å få 4H-forkle til kurskvelden.

Kurshefte matpakkekurs 2014-15 word

Kurshefte matpakkekurs 2014-15 pdf

 

Søknad om støtte til innkjøp av økologiske matvarer

Bestillingsskjema 4H-forkle

Invitasjon til 4H Matpakkekurs Moen skole


Gluten- og melkefri mat

Grane 4H har hatt matpakkekurs med tema "Gluten og melkefri mat" Et aktuelt tema som passer for mange 4H-klubber. Oppskriftene er det en mor I klubben som har ansvaret for.

 

Gluten-og melkefri mat Grane 4H 2014

 


Grønsaksverksted og sykling av smoothie

4H Oppland har ved hjelp av støtte fra Gjensidigestiftelsen gått til innkjøp av en (snart to) smoothiesykler. Her kan en kombinere matlaging med fysisk aktivitet. Klubber som ønsker å bruke sykkelen kan ta kontakt med 4H-kontoret. Hvis en utvider aktiviteten med litt grønsaksverksted også og i tillegg bruker økologiske varer så kan klubben søke om kr 1000,- i støtte til aktiviteten.

Søknad om støtte til innkjøp av økologiske matvarer


4H-matfestivaler

4H Oppland vil delta på stand på eksisterende matfestivaler i fylket. Det er kjøpt inn 2 smoothiesykler slik at barn og unge kan sykle sin egen smoothie. I tillegg vil det bli grønsaksverksted og andre aktiviteter. 4H Oppland ønsker samarbeid med lokale klubber om dette.I tillegg ønsker vi samarbeid med 4H-ere som kan tenke seg å hjelpe til.

 

Fylkesstyret har plukket ut Friluftsfestivalen i Vestre Toten, Gjøvikmarken og Landbrukets dag på Fagernes som noen aktuelle steder i år.  Flere steder kan være aktuelle hvis det er nok frivillige som kan delta.

Mona Helen Kløvrud  er ansatt i et engasjement og har hovedansvaret for dette. Ta kontakt med henne på monahelenklovrud@gmail.com          er an

 


 SåalSåSå

Såaktivitet

Alle klubber får tilbud om gratis såfrø

Dyrk i

  • kjøkkenhage
  • plantekasse
  • verandakrukke

Premiering av innsendte bilder med en Ipad og andre premier

Klubben må si ifra om den ønsker frø senest 1.mai.

Såaktivitet 2014

Bestillingsskjema såaktivitet

Så-prosjekt-bruksanvisning 2014

 

 


 333FEllesSSpSSSsporKan inngå samarbeid med lokale bygdekvinnelag som har aksjon "Sunn matglede" på programmetSSSspSporte ioifkljgkjflkjkljflkKan spørre om elever ved videregående skoler, restaureant og matfag- kokkefag... kan være instruktører/medhjelpereSporKan bruke eksisterende 4H - hefter som hjelpemiddelKan melde inn som studiering - studienr - og antall timer (gir ca kr 1500 - 2000,-) Kan bruke kurshefter som 4H Oppland har utvikletKan finne mye nyttig stoff på 4H sin nettside 4hmatskole.wordpress.com/Kan bestille forkle og kokkeluer til alle som deltar - evt gratis eller ??? er dette underveis 33. jfdskjløjøsfFellesSportsfiskets år 2014

Er du glad i å fiske? Send oss ditt beste fiskebilde fra sommeren 2014 . Vi trekker ut to vinnere som får gavekort på fiskeutstyr

Det er Sportfiskets år i 2014, og dette vil 4H være med å gjøre kjent. Fisking kan og være en «Fra jord til bord aktivitet»

 

4H Oppland oppfordrer 4H-klubber og enkeltmedlemmer til å prøve fiskelykken i år. Kanskje dette kan være en ide til sommeravslutningsturen i klubben? Eller det kan være en aktivitet som du som 4H-er gjør sammen med familien din.

 

Har dere lyst til å lære mer om fiske så kan dere spørre om hjelp fra lokale jeger-og fiskeforeninger eller noen i  lokale fjellstyrer.

 

4H Oppland oppfordrer dere alle til å sende inn bilder fra årets fisketur. Det blir trekt ut to 4H-ere som vil få et gavekort på kr 500,- som skal brukes til fiskeutstyr. I tillegg kan klubber som har en fiskeaktivitet få en «fiskegave». Rapportskjema vil bli lagt ut på nettsida vår. Bilder kan sendes inn fortløpende til Ingrid Bardal på fmopiba@fylkesmannen.no . Merk gjerne eposten med «Fiskebilde» I tillegg er det fint med bilder på Facebooksida til 4H Oppland eller instagram @4hoppland #4hoppland #fisking


 

Rapportskjema på aktiviteter i 4H-klubbene.

4H Oppland har her laget et samleskjema. Dette kan brukes til både «Fra jord til bord» aktiviteter og ulike friluftslivsaktiviteter. 4H Oppland søker hvert år om støtte til ulike tiltak, og da trenger vi hjelp fra dere i klubbene til rapporteringen.

Ved å få rapportert det som skjer vil 4H arbeidet i Oppland bli mer synlig, og det vil være bra for hele organisasjonen. 4H Oppland håper derfor alle klubbene i fylket vil være med og hjelpe oss med dette.

Frist for 1.rapportering er 1.oktober på såaktiviteter og fisking. Alle andre "Fra jord til bord" aktiviteter innen 1.desember

Rapporteringsskjema på såaktivitet, planter og fisk - frist 1.oktober. Det blir gitt ut gaver på høstfestene

Rapportskjema på såaktivitet, planter og fisk

 

 

Rapportskjema på aktiviteter i 4H