Du er her: 4H Norge // Østfold // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Motorsagkurs 2018

Motorsagkurs 2018

I vinterferien kan du få dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av motorsag og ryddesag. PS: Få ledige plasser!

NÅR:  
Mandag 19. - torsdag 22. februar, kl. 09:00 - 15:00 alle dager.

STED:
Kurset foregår på Kalnes VGS, Sandtangen 85, 1712 Grålum i Sarpsborg.
Førstedagen møter du opp på parkeringsplassen, hvor instruktøren møter deg.
De andre dagene skal du møte  skogen ved Kalnes. Første kursdag får du beskjed om hvor du skal møte de andre dagene.

HVEM KAN DELTA?
For å delta må du ha fylt 15 år innen første kursdag.  

KURSINNHOLD:

Kurser er en dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av motorsag og et ungskogpleiekurs, og består av tre deler:

Del 1: Stell og vedlikehold av motorsag

 • Sagas verneinnretninger og deres funksjon.
 • Riktig renhold og vedlikeholdsrutiner.
 • De viktigste vedlikeholdsområdene på saga.
 • Bensin og kjedeolje.
 • Filing og vedlikehold av sagkjede.

Del 2: Bruk av motorsag

 • Grunnleggende bruk av motorsag og arbeidsteknikk.
 • Sikker bruk av hjelpeutstyr ved felling, kvisting og nedtaking av fastfelte trær.
 • Sikker kapping av stammer.
 • Sikkerhetsregler og personlig verneutstyr.
 • Praktiske øvinger.

Del 3: Ungskogpleie / bruk av ryddesag

 • Vedlikehold av motorryddesag.
 • Kontroll og funksjonstesting av verneinnretninger
 • Filing av ryddesagblad.
 • Innstillinger.
 • Sikker arbeidsteknikk.
 • Sikker skjæreteknikk.
 • Verneutstyr og sikkerhetsregler.
 • Planlegging av arbeidet.
 • Resultatkontroll.
 • Praktiske øvelser

Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring
Kurset er en dokumentert sikkerhetsopplæring som skal dekke opp krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for landbruket. Forskriften retter seg blant annet mot virksomheter og familiebruk i landbruket. Dokumentert opplæringen omtales i forskriftens §§ 10-1 og 10-2. Les forskriften på Lovdata sine nettsider, klikk her

Mandag – i verkstedet
Mandagen foregår kurset innendørs i verkstedet. Møt opp på parkeringsplassen.
Denne dagen skal dere lære både teori om ungskogpleie og ikke minst vedlikehold av både motorsag og ryddesag – det skal skurs, files, rengjøres osv.
Det er viktig å ta med både motorsag og ryddesag denne dagen, samt verktøy.
Ta med mandag: Motorsag, ryddesag, filer, verktøy, matpakke og drikke.

Tirsdag, onsdag og torsdag – i skogen
Tirsdag, onsdag og torsdag skal dere være ute i skogen hele dagen, alle tre dagene.
Instruktør Hans Ole Arnesen forklarer veien på første kursdag.
Ta med/på tirsdag-torsdag: Vernebukse, vernesko, skogshjelm med visir og hørselsvern, motorsag, ryddesag, bensin, olje, fil, verktøy, matpakke (mulighet for å tenne opp bål og varme mat på bålet), drikke og VARME VANNTETTE KLÆR alle dagene. (PS: Ikke værforbehold!)

PÅMELDING:
Påmelding via "min side" på 4h.no / her.
Ved problemer med påmelding - se her

PRIS:
Kurset koster 3000,-.
Om dere kommer fra gård el. med skogfond kan skogfondet brukes til å dekke kursavgiften (dere må da betale fakturaen og få det refundert).

KONTAKTINFO:
Spørsmål knyttet til selve kursinnholdet kan rettes til kursinstruktør fra Aktivt Skogbruk Hans Ole Arnesen på telefon 906 35 393.
Andre spørsmål kan rettes til regionleder Beate Johansen (beate.johansen@4h.no/ 960 96 774).