Du er her: 4H Norge // Østfold // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Politiattest

Politiattest

Alle klubbrådgivere må levere politiattest. Dette er et forebyggende tiltak vedtatt av landsstyret.

Alle frivillige organisasjoner ønsker å være trygge arenaer for sine medlemmer og frivillige. 4H og andre frivillige organisasjoner har derfor satt fokus på forebyggende arbeid mot seksuelle overgrep. Som et ledd i dette forebyggende arbeidet har 4H også valgt å innføre krav om at ansatte og frivillige må levere såkalt begrenset politiattest for å kunne arbeide eller være med i organisasjonen. Krav om politiattest kan virke forebyggende og kan medføre at potensielle overgripere lar være å engasjere seg i organisasjonen.
 

Hvem kan politiattest innhentes fra?

I henhold til Politiregisterforskriften, § 34-1, kan frivillige organisasjoner innhente begrenset politiattest fra personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for organisasjonen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Landsstyret i 4H Norge har som følge av dette lagt til grunn følgende retningslinjer for hvem det skal avkreves politiattest:

 • Medlemmer over 15 år som skal være skal være aspirantledere over tid og gjennom flere møter/aktiviteter.

 • Prosjektveiledere/-hjelpere over 15 år som skal delta på jevnlige samlinger med de samme medlemmene.

 • Klubbrådgivere og andre voksne støttespillere som jevnlig skal delta på klubbmøter og -aktiviteter.

 • Tillitsvalgte på fylkesnivå dersom de skal sitte i styre eller utvalg med mindreårige.

 • Medlemmer av leirkomiteer / andre arrangementskomiteer samt frivillige hjelpere til slike arrangementer som kommer i en posisjon der de vil ha nær kontakt med en eller flere av de samme ungdommene gjentatte ganger.

 • Ansatte og frivillige medhjelpere på 4H-gårdene som over tid skal ha kontakt med en eller flere av de samme ungdommene.

   

Hva vil stå i politiattesten?

Politiattesten vil inneholde opplysninger om vedkommende er straffet for eller for tiden siktet for voldtekt, andre seksuelle overgrep (mot både barn og voksne) eller oppbevaring/distribusjon av barnepornografi.
 

Digital postkasse

Før du søker kan være smart å opprette en digital postkasse hvis du ikke har gjort det tidligere. Uten digital postkasse vil du få et par eposter av Politet om digital postkasse, før de sender attesten i posten. Merk at dette tar lenger tid enn om du har digital postkasse.
 

Bekreftelse på formål

Alle trenger bekreftelse på formål med attesten. Dette er et skjema som skal fylles ut. Klubbrådgiver A fyller ut dette for klubbrådgiver B og andre i klubben som trenger dette. Beate på 4H-kontoret fyller ut for klubbrådgiver A på forespørsel.

Slik fylles formålsbekreftelse ut:

 • Navn: Navnet på den som skal søke om politiattest
 • Fødselsnummer: F.nr. (11 siffer) til den som skal søke om politiattest
 • Formål med attesten: Frivillig arbeid
 • Stilling oppdrag: Vervet til personen (f.eks. klubbrådgiver)
 • Stillingstype: Kryss av på "nytt verv i frivillig organisasjon"
 • Lovhjemmel: Politiregisterforskriften, § 34-1
 • Arbeids-/oppdragsgiver: Klubbens navn
 • Kontaktinfo til arbeids-/oppdragsgiver: Kontaktinfo til klubbrådgiver A.
 • Foresattes underskrift: Gjelder kun om personen som skal søke om politiattest er under 18 år
 • Sted, dato, signatur og stempel: Den som fyller ut skjemaet (klubbrådgiver A) signerer. Det går bra uten stempel.

 

Slik søker du

 1. Gå inn på politiet.no.
 2. Trykk på boksen "politiattest" midt på siden.
 3. Trykk på boksen "Søke om politiattest på nett".
 4. Trykk på boksen "Søk her", nesten nederst på siden.
 5. Logg inn med MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Bypass ID i mobil, eller Commfides. 
 6. Velg kategori og deretter formål.
 7. Last opp vedlegg (Word-dokument, PDF eller bilde).
 8. Send inn.
   

Levering/fremvisning av politiattest

Klubbrådgiver B og andre i klubben viser sin attest til klubbrådgiver A. Klubbrådgiver A registrerer dette i medlemsregisteret.

Klubbrådgiver A viser sin politiattest til sin til en av oss på 4H-kontoret i fylket.

 

Politiattestens gyldighet - 3-årsregelen

Politiattesten som fremviser skal ikke være eldre enn 6 måneder. Når politiattesten er fremvist er den gyldig i inntil 3 år.

NB! 4H Norge sitt krav om fornyelse av politiattesten etter tre år, imøtekommes ikke av politiet alle steder. Dette er noe som jobbes med å få avklart sentralt. Mer informasjon kommer etter hvert.

 

Taushetsplikt

Alle som håndterer politiattester i 4H har taushetsplikt mht. hva som måtte komme frem av disse.