Du er her: 4H Norge // Østfold // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Årsmøte 2018

Årsmøte 2018

4H Østfold avholder ordinært årsmøte søndag 11. mars på Vonheim Samfunnshus i Skiptvet. Her finner du både praktisk info, saksdokumenter og litt om viktigheten av et årsmøte.

Syns du det er mange vanskelige ord?
Lurer du på hvordan du kan få sagt din mening og komme med forslag på årsmøtet?
Se vår lille ÅRSMØTEORDBOK!

 


 Praktisk info

Tidspunkt:      
Søndag 11. mars 2017.
Registrering fra kl. 09:30. Møtet starter kl. 10:00. 
Møtet antas å avsluttes rundt kl. 15.

Sted: 
Vonheim Samfunnshus, Storveien 30, 1816 Skiptvet, 1816  Skiptvet. 

Påmelding:     
Medlemmer, klubbrådgivere ol. melder seg via «min side» / direktelink her.
Gjester fra andre organisasjoner og samarbeidspartnere melder på til beate.johansen@4h.no eller 960 96 774.
Ved problemer med påmelding, se her.

Påmeldingsfrist:
10. februar.

Facebook-arrangement: 
Trykk også at du skal på Facebook-arrangementet.

Årsmøtekurs:
Alle 4H-ere inviteres til årsmøtekurs lørdag 10. mars med overnatting til årsmøtet søndag 11. mars. Du lærer om viktigheten av et årsmøte, hvordan du skal forstå sakspapirene, hvordan du skal be om ordet og alt annet du trenger å vite om et årsmøte. Det blir selvsagt også morsomme aktiviteter sammen med 4H-ere fra hele fylket. Mat er inkludert. Ta med madrass og sovepose.
Pris: Kroner 200,-. Påmelding her. Påmeldingsfrist 10. februar.

Spørsmål?
Kontakt regionleder Beate Johansen på 960 96 774 eller beate.johansen@4h.no  
eller fylkesstyreleder Ole Mathis Opstad Kruse på 917 96 950  eller olemkruse@gmail.com.

 

 


 

Saksdokumenter:

Sakspapirer årsmøte 2018 - samledokument

Årsmelding 2017

 


Innkalling

Saksliste

Sak 1 Konstituering
1.1      Opprop
1.2      Godkjenning av innkalling
1.3      Godkjenning av sakliste
1.4      Godkjenning av forretningsorden - Vedlegg: Forretningsorden
1.5      Valg av referent
1.6      Valg av to personer til å skrive under protokollen
1.7      Valg av tellekorps
1.8      Valg av redaksjonskomité

Sak 2 Årsmelding 2017 - Vedlegg: Årsmelding 2017

Sak 3 Revidert regnskap 2017 - Vedlegg: Regnskap 2017 - Revisjonsberetning 2017

Sak 4  Generaldebatt

Sak 5  Arrangementsfordeling

Sak 6  Årsplan 2018 og 2019 - Vedlegg: Årsplan 2018  Årsplan 2019

Sak 7 Budsjett 2018 og 2019 - Vedlegg: Budsjett 2018 og 2019

Sak 8  Innkomne saker
8.1      Medlemsalder og veien til plaketten
8.2      Bruk av overskudd fra nordisk 4H-leir 2017

Sak 9 Tilsetting av revisor

Sak 10  Valg

Sak 11 Godtgjørelse til styret
 

Årsmøtepapirer til fylkesårsmøtet sendes ut i to omganger. Innkalling, saksliste og saksdokumenter som omhandler overordnede planer, vedtektsendringer og prinsipielle saker sendes ut seks uker før årsmøtet. Dette blir sendt på epost til klubbleder og klubbrådgiver, samt publisert på nettsiden. Øvrige saksdokumenter sendes ut to uker før årsmøtet. Dette sendes til klubbledere, klubbrådgivere og påmeldte.

Årsmøtepapirer sendes altså ikke i post, men epost.
Husk at årsmøtepapirene skal sendes videre til årsmøterepresentantene, om dere som mottar innkallingen ikke er det.

Det er viktig klubbstyret på forhånd har gått gjennom sakspapirene, og tatt et standpunkt i sakene. Husk at representantene nettopp skal representere klubben, ikke bare seg selv.

 


 

Hvorfor årsmøte?

Øverste myndighet - viktig at klubbene deltar

Fylkesårsmøte er aller øverste myndighet i 4H Østfold. Det er altså på årsmøtet de aller viktigste avgjørelser tas, og det er der klubbene har mulighet til å påvirke på fylkesplan i organisasjonen.

På fylkesårsmøte vedtas (bestemmes) blant annet hva 4H Østfold skal bruke pengene sine på, hvilke arrangementer fylket skal arrangere og hvem som skal sitte i styret - og dermed får myndighet (lov) til å bestemme over organisasjonen frem til neste årsmøte.

Dette er veldig viktige avgjørelser og det er dermed veldig viktig at ALLE klubbene møter med to stemmeberettigede representanter fra sin klubb og sier sin mening på årsmøte. 


Organisasjonsopplæring - lære ved å gjøre

4H en en demokratisk organisasjon, og opplæring i organisasjonsarbeid og demokrati er en svært viktig del av 4H-arbeidet. I 4H skal vi lære ved å gjøre, og det er nettopp slik medlemmene lærer organisasjonsarbeid også.


Fylkesårsmøte er også en svært viktig arena for læring. Her er terskelen for å gå på talerstolen lav og engasjementet stort.

I 4H skal medlemmene lære seg å bruke stemmeretten sin - enten det på årsmøte internt i 4H, styremøter eller det er å stemme ved kommune-, fylkes- og stortingsvalg den dagen de er gamle nok til det.  

 

 


 

Representanter og observatører

På årsmøtet kan klubbene delta med to representanter fra sin klubb. Disse har stemmerett.
I tillegg kan alle som er medlem delta som observatør. Disse har ikke stemmerett.

Representantene med stemmerett skal være valgt på klubbens årsmøte. Hvis klubben ikke har valgt dette på årsmøtet, anbefaler vi at styret vedtar hvem som skal representere klubben. Tradisjonelt er det leder og klubbrådgiver A som har representert klubben, men det er veldig flott om det er to medlemmer som representerer klubben.

Om klubbrådgiver skal ha stemmerett fra klubben må han/hun være støttemedlem (evt. alumnmedlem for de som har plaketten), da klubbrådgiver ikke er et medlemskap, men et verv. Koster kr 300,- pr. år. Send en mail til kontingent@4h.no, og skriv at du er klubbrådgiver og at du vil bli støttemedlem. 
 

Fylkesårsmøtet er sammensatt av:

  • To (2) representanter fra hver klubb valgt på klubbenes årsmøter
  • To (2) representanter oppnevnt av landbruksavdelingen hos Fylkesmannen
  • To (2) representanter for 4H-alumnene i fylket, valgt på alumnklubbens årsmøte.
  • Èn (1) representant for de frammøtte arrangementsmedlemmene. Denne representanten velges av og blant de frammøtte arrangementsmedlemmene under konstitueringen av fylkesårsmøtet.
  • En (1) representant for de frammøtte kløvermedlemmene. Denne velges av og blant de frammøtte kløvermedlemmene under konstituering av fylkesårsmøtet.
  • En (1) representant for de fremmøtte 4H-gårdene / 4H-setrene. Denne velges av og blant de fremmøtte fra 4H-gårdene / 4H-setrene under konstituering av fylkesårsmøtet.
  • En (1) representant fra fylkesleddet til hver av medlemsorganisasjonene i 4H Norge. Disse møter uten stemmerett.  
  • Fylkesstyrets medlemmer.

Andre er velkomne til å delta som observatører (uten stemme- eller talerett).
 

 


 

Årsmøtekurs

Alle 4H-ere inviteres til årsmøtekurs lørdag 10. mars med overnatting til årsmøtet søndag 11. mars. Du lærer om viktigheten av et årsmøte, hvordan du skal forstå sakspapirene, hvordan du skal be om ordet og alt annet du trenger å vite om et årsmøte. Det blir selvsagt også morsomme aktiviteter sammen med 4H-ere fra hele fylket. Mat er inkludert. Ta med madrass og sovepose.
 

Pris: Kroner 200,-. Påmelding her. Påmeldingsfrist 10. februar.

 


 

Hvem er påmeldt?

For å se hvem som er påmeldt fra din klubb kan du gå inn på "min side" på 4h.no, deretter inn i medlemsregisteret, trykke på klubben og deretter arkfanen "rapporter". Der kan du ut liste over hvilke arrangement medlemmer i din klubb er påmeldt i tiden fremover. Veldig enkelt! Brukerveiledning her.

Lurer du på om du selv er påmeldt kan du logge deg inn på "min side" på 4h.no og sjekke hvilke kurs og arrangement du er påmeldt.

Ved problemer med påmelding, se her.