Du er her: 4H Norge // Østfold // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Årsmøte 2019

Årsmøte 2019

4H Østfold avholder ordinært årsmøte søndag 10. mars, med årsmøtekurs lørdag 9. mars. Alle klubber bør møte med to representanter. Påmelding senest 11. februar.

Innkalling  |  Saksliste  |  Forretningsorden  |  Vedtekter  |  

Årsmøteordbok  |  Hvorfor er årsmøte viktig

Øvrige saksdokumneter ligger lenger ned på siden. 

 

Samledokument med alle sakspapirene

 TID OG STED:

Tidspunkt:       
Søndag 10. mars 2019. Registrering fra kl. 09:30. Møtet starter kl. 10:00.
Møtet antas å avsluttes rundt kl. 15. Det gis beskjed når det er ca. en time igjen av møtet.

Sted:
Folkvang i Skjeberg, Oldtidsveien 13 1747 Skjeberg

Servering:
Det serveres et måltid midt i møtet. Gi beskjed om allergier ved påmelding.

Påmelding:
Påmelding via min side på 4h.nosenest 11. februar.
Representanter og observatører fra andre organisasjoner og samarbeidspartnere melder på til regionleder Beate Johansen på beate.johansen@4h.no eller 960 96 774 senest mandag 11. februar.


Velkommen til årets viktigste møte!
 REPRESENTANTER OG OBSERVATØRER

Alle klubbene kan sende to representanter med stemme-, tale- og forslagsrett på fylkesårsmøtet. Disse skal være valgt på klubbens årsmøte. Om det ikke er gjort, kan dere velge representanter på et styremøte. 4H er en medlemsstyrt organisasjon – av og for barn og unge – så det anbefales at klubben velger to personer i medlemsalder til å representere klubben sin (altså ikke klubbrådgiver). Vi håper likevel mange klubbrådgivere deltar som observatører. Det kan være fint for klubbrådgivere å oppleve fylkesårsmøtet, samt å være en god støtte for representantene fra sin klubb.
 ÅRSMØTEKURS

Alle representanter og observatører i medlemsalder inviteres til årsmøtekurs lørdag 9. – søndag 10. mars for å lære alt fra årsmøteuttrykk, til å forstå regnskapet, hvordan be om ordet, øve på å stå på talerstolen osv. Kurset er gratis og veldig gøy!
Påmelding via min side på 4h.no senest 11. februar.
 


SAK PÅ KLUBBENS STYREMØTE

Fylkesstyret ber alle klubbstyrer om å sette opp fylkesårsmøtet som en sak på et styremøte. Dette bør være i løpet av de to siste ukene før fylkesårsmøtet, slik at dere har mottatt alle sakspapirer. Om klubbens representanter ikke sitter i styret, bør disse inviteres på styremøtet. Ber spesielt om at dere vurderer om dere kan være teknisk arrangør av enten plakettfest, juleball eller fylkesleir – se sak om arrangementsfordeling for mer informasjon.SAKSLISTE

Sak 1: Konstituering

Sak 2: Årsmelding for 2018

Sak 3: Revidert regnskap 2018

Sak 4: Vedtektsendringer

Sak 5: Generaldebatt

Sak 6: Vervemål 2019 og 2020

Sak 7: Handlingsplan 2019 og 2020

Sak 8: Arrangementsfordeling 2021

Sak 9: Årsplan 2019 og 2020

Sak 10: Budsjett 2019 og 2020

Sak 11: Innkomne saker

Sak 12: Tilsetting av revisor

Sak 13: Valg etter vedtektene

Sak 14: Godtgjørelse til styret