Du er her: 4H Norge // Østfold // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Årsmøte i 4H Østfold 2019

Årsmøte i 4H Østfold 2019

4H Østfold avholder årsmøte 10. mars. Saken oppdateres etterhvert.

***Saken oppdateres flere ganger frem mot årsmøtet***

 

 


Spørsmål om årsmøtet

Kan rettes til fylkesstyreleder Nina Granum (frivillig) eller regionleder Beate johansen (ansatt). Kontaktinfo her. 


Arrangører søkes

Det søkes klubber til å arrangere juleball, plakettfest og fylkesleir i 2021. Arrangøransvaret skal tildeles på årmsøtet. Ber om at alle klubber det kan være aktuelt for tar opp dette på et styremøte, og lar representantene få lov / ikke lov til å melde klubben som arrangør på årmsmøtet. Ber om at alle som kan være interessert i  arrangere tar kontakt. 


Sende inn saker (frist 10. desember!)

Rett til å sende inn saker til fylkesårsmøtet har 4H-fylkesstyret, 4H-klubbene, medlemsorganisasjonene og de valgte årsmøterepresentantene.

Frist for å sende inn saker er tre måneder før årmsøtet (dvs. 10. desember). 

Saker sendes på epost til beate.johansen@4h.no. Skriv «Sak til årsmøtet i 4H Østfold» i emnefeltet. Dere mottar et svar som bekrefter at saken er mottatt. Om dere ikke mottar dette er det fint om dere tar kontakt på nytt, for da har ikke eposten kommet frem. 


Valg av årsmøterepresentanter

På årsmøtet i klubben skal det velges to personer til å representere klubben på fylkesårsmøtet. Det anbefales av det velges to personer i "vanlig" medlemsalder. Det er kun medlemmer over 10 år som har stemmerett på klubbens årsmøtet, og som altså skal bestemme hvem som skal representere dempå fylkets årsmøte. Om klubbens medlemmer velger en klubbrådgiver til å representere dem (noe vi fraråder), så må denne melde seg inn som støttemedlem for å ha stemmerett. 

Klubbrådgivere kan gjerne være med på årsmøtet som observatør.