Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktiviteter // Prosjekter // Kultur
Del/bokmerk
Fargar frå naturen

Fargar frå naturen

Ynskjar du å lære å farge garn som i gamle dagar? Her lærar du eit gamalt handverk ved å bruke planter, soppar og lav frå naturen som fargeemne.

Du bør bestemme deg tidlig for dette prosjektet, gjerne før du er ferdig med det forrige. Dette for at du er heilt avhengig av vekstar ute i naturen, og desse vekstane er ikkje å finne heile året. Du må derfor leggje opp arbeidet slik at du har høve til å samle fargeemna på den tida dei er å finne. Prosjektet krev ein del utstyr og kjemikaliar som er spesielle for naturfarging. Prosjektet høver ekstra godt til arbeid i grupper.

Prod.nr 0225 • Nynorsk • Pris: 100,- (100,- ikke-medlemmer) Bestill