Du er her: 4H Norge // //
Del/bokmerk
Fritt val - nynorsk

Fritt val - nynorsk

Her skal du sjølv finne ut kva du vil jobbe med og korleis du vil jobbe. Heftet kan brukast til nesten alle emne.

Heftet gir deg god innføring i korleis du går fram for å lage ditt eige opplegg og korleis du skal formulere krava. Dette er 4H-prosjektet for dei kreative! Opplegget ditt må godkjennnast av klubbrådgivaren i klubben din. I heftet finn du søknadsskjema, og veiledning til korleis dei skal fyllast ut. Dette 4H-prosjektet krev kanskje litt ekstra, men det får du mykje igjen for!

Prod.nr 0372 • Nynorsk • Pris: 100,- (100,- ikke-medlemmer) Bestill