Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktiviteter // Prosjekter // Samfunn
Del/bokmerk
Oppgåvehjelpar

Oppgåvehjelpar

Er du senior og kan tenke deg å vere oppgåvehjelpar for dei yngre 4H-arane i klubben?

Som oppgåvehjelpar får du på ein måte same funksjon som klubbrådgivarane i klubben. Du skal gje rettleiing og hjelp til yngre 4H-arar i deira oppgåveløysing, samstundes som du får god trening i å leie andre. Ved å ta på deg denne oppgåva, gjer du ein god innsats for klubben din. For å kunne velje dette prosjektet må du ha gjennomført det prosjektet du skal rettleie i tidlegare, eller på annan måte ha lært deg mykje om emnet.

Heftet kan også brukast som rettleiingshefte for prosjektrettleiarar generelt.

Prod.nr 0325 • Nynorsk • Pris: 100,- (100,- ikke-medlemmer) Bestill