Del/bokmerk
Husdyra

Husdyra

Kva er eit kopplam? Kva slags høy trur du kalven likar best? Kan du tenkje deg å blir meir kjent med husdyra så er dette prosjektet for deg!

Du må ha høve til å vere på ein stad/gard med eitt eller fleire dyreslag for å kunne gjennomføre prosjektet. Aktivitetane i heftet går mykje ut på å fôre og stelle dei ulike dyra og samstundes også skaffe opplysningar om det enkelte dyret. Du vel sjølv kva slags aktivitetar du vil drive med.

 

 

Prod.nr 0092 • Nynorsk • Pris: 100,- (100,- ikke-medlemmer) Bestill