4H-gård Norge

4H-gård Norge er et nettverk for 4H-gårder i Norge, og en del av European Federation of City Farms (EFCF).

  

Nettsida 4hgard.no
Finn 4H-gårdene og bli kjent med tilbuda gjennom nettsida 4hgard.no.

Kvalitetsstempel
Det er et kvalitetsstempel å få gården godkjent som 4H-gård. Et varemerke og en garanti for at gården holder mål når det gjelder kvalitet og sikkerhet.
 4H-gård Norge er organisasjonsledd i 4H Norge, og er en del av EFCF.

For mer informasjon om 4H-gård Norge, kontakt 4H Norges sekretariat.

Hva er en 4H-gård
4H-gårdene tilbyr lærerike gårdsopplevelser.

En 4H-gård er et åpent gårdsanlegg som tar imot barn, unge og voksne til pedagogisk tilrettelagt besøk. Norge har i dag i underkant av 50 gårder med ulike størrelser, driftsmåter og eierskap. Hovedmålet er å synliggjøre hva som skjer på en gård med både planter og dyr. Dette vil gi økt kunnskap om økologiske sammenhenger, matproduksjon, dyr og natur.

Besøk oss også på Facebook.


Godkjenning og regodkjenning av 4H-gård/setre
I 2016 godkjente landsstyret reviderte retningslinjer for godkjenning av 4H-gårder og setre. Det er utarbediet en digitalversjon av søknadsskjemaet. Dette for å effektivisere arbeidet med godkjenninger, regodkjenneinger og arkivering av dokumenter. I tillegg er det utarbeidet en veiledning for digital signatur på søknadene. Samme skjema brukes både til regodkjenning og til godkjenning av 4H-gårder og 4H-setre.

Den digitale versjonen av søknaden og signatur brukes. Håndskrevne søknader blir returnert uten å bli behandlet.

Kontakt oss for evt. spørsmål og hjelp med søknaden.


Følg oss på Facebook:

Filer

E-postnytt mars 20194H-gardar per mars 2019Reiseskjema 4H-gard Norge 2019E-postnytt februar 2019Arbeidprogram 4H-gård Norge 2019Besøksstatistikk 2018Protokoll årsmøtet 2019E-postnytt januar 2019Sakspapir årsmøte 4H-gard Norge 2019Info til deltakarar seminar og årsmøte 2019E-postnytt til 4H-gardane desember 2018Innkalling årsmøtet 4H-gård Norge 2019E-postnytt november 2018Innovasjon Norge - nettverkssamling Bergen4H-gard i vekst - resultatForventningar til 4H-gardar, fylkeslag og 4H-klubbarE-postnytt oktober 2018Køyring med hest - pensumhefteBrev til 4H-gardaneNettverkssamling 2018Brukarrettleiing 4hgard.noE-postnytt juni 2018Gøy på landet - materiell 2018Gøy på landet 2018E-postnytt mai 2018Førebuing til HMS-besøk, NLRE-postnytt mars 2018Matservering - info frå mattilsynetE-postnytt februar 2018Protokoll årsmøte 4H-gard Norge 2018Kurs i tilskudd og søknaderKurs i sosiale medierÅrets 4H-gård 2018E-postnytt desember 2017Innkalling til årsmøte i 4H-gard Norge 2018Vedtekter med forslag til endringE-postnytt november 2017E-postnytt oktober 2017Invitasjon seminar og årsmøte 2018Tips om tilskuddAvtale 4H og NLR Forslag til samarbeidsavtale gård og klubbE-postnytt september 2017E-postnytt juni 2017E-postnytt mai 2017Gøy på landet 2017 - info om konseptetGøy på landet - materiell 2017Hvordan bli 4H-gård (for nye 4H-gårder)Frå ide til 4H-gard (for tilsette)Årleg samtale mellom 4H-gard og fylkeslagE-postnytt, april 2017Aktivitetstips til 4H-gardarBier på 4H-gårdE-postnytt, mars 2017Medlemsrekruttering på 4H-gardBesøkstal 4H-gardane 2016Protokoll årsmøte 2017Søknad om godkjenning som 4H-gård eller 4H-seterRetningslinjer for søknad om godkjent 4H-gårdVeiledning til digital signaturE-postnytt, februar 2017Info frå Mattilsynet til besøksgardarSakspapir årsmøte 4H-gard Norge 2017Besøkstal på 4H-gardane 2016E-postnytt, januar 2017Innkalling årsmøte 4H-gård Norge 2017E-postnytt, november 20164H-gardsnytt oktober 2016E-postnytt, september 2016Årsmøteprotokoll 4H-gard Norge 2016E-postnytt, august 2016, nr. 2E-postnytt august 2016, nr. 1KØBB sine dyresertifikatGøy på landet materiell 20164H-gårdsnytt april 20164H-gårdsnytt januar 2016Materill Gøy på landet 2015 (zippet)Mal for avtale mellom gård og klubb (2014)EFCF Nyhetsbrev 1/2016Vedtekter for 4H-gård NorgeBrosjyre Seminar&årsmøte 20164H-gårdsnytt september 20154H-gårdsnytt mai 20154H-gårdsnytt februar 2015Protokoll årsmøtet 2015