Du er her: 4H Norge // Rogaland // Om 4H // Om 4H
Del/bokmerk

4Hs historie

4H arbeidet startet på bygdene i USA like etter starten på nitten-hundre års skiftet. Mulighetene for å tjene gode penger lokket ungdommen til byene. Bygdeliv og bondeyrket hadde dårlig klang hos både gamle og unge.Myndighetene startet jordbruksklubber (4H) i håp om å gi de unge tilbake smaken på bygdeliv og bondeyrke.

Samtidig skjedde det noe som satte fart i arbeidet. I USAs søsterstater var dyrking av bomull viktig. Avlingene ble kraftig redusert på grunn av en snutebille som ødela frøkapslene på plantene. En satset da på ungdommene og startet jordbruksklubber (4H) i bomullsdyrking. Staten skaffet jord til ungdommene som skulle prøve ut nye metoder (bl.a gjennom vekstskifte), da ingen bønder ville ta denne metoden i bruk. En satset på ungdommene i jordbruksklubbene (4H) og staten skaffet jord til de som ville prøve den nye metoden. Snart fikk ungdommene større avlinger enn foreldrene sine. Snutebillen forsvant og i USA hadde en ny og livskraftig organisasjon – 4H- sett dagens lys. 4H har siden da blitt kalt ”rådgivningstjenestens forlengede arm”.

4H ideen kom til Norge.
Allerede før 1920 hadde ungdomslagene i Nord-Trøndelag stått bak virksomhet som kan regnes som opphavet til dagens 4H-arbeid. 2.april 1924 holdt Det Kongelige Selskap for Norges Vel et møte; der emnet var: De nordamerikanske jordbruksungdomsklubber og internasjonalt samarbeid.

4H ideen hadde nådd fram til Norge, og hensikten med møte var å starte klubber her også. I 1926 ble det startet i Ski og i Tinn. Først den 4.mai 1936 ble 4H organisasjonen i Norge startet. Og året etter ble Johan Lyche ansatt som den første 4H konsulenten i Norge. På slutten av dette året var det 78 jordbruksklubber i landet med 1845 medlemmer. Under krigen var det bare noen få organisasjoner som fikk drive og en av de var Jordbruksklubbene, for de dyrket jorda slik at en kunne skaffe mat.

Firkløveren med en H i hvert blad ble i 1948 et symbol for jordbruksklubbene, og samtidig ble 4H løftet laget på norsk. I 1956 ble navnet offisielt endret til 4H Norge, men begrepet 4H har vært brukt siden slutten av 1940 åra. I 1967 søkte 4H om penger fra W.C.Kellog Foundation til opplæring for ledere i organisasjonen og fikk penger. Da økte medlemstallet ganske raskt og 4H følte seg godt rustet til å ta imot mange medlemmer.