Du er her: 4H Norge // Rogaland // Om 4H // Grafisk profil // Maler

Ikoner

Programikoner
4Hs program er delt inn i kategoriene natur, helse, kultur og samfunn.
Hver kategori har fått sitt eget ikon i en farget og negativ variant.
Ikonene kan brukes på prosjekthefter, nettsider og andre steder hvor 4H-programmet omtales.
Ikonene bør ikke brukes i en mindre størrelse enn 10 mm i diamter.
 

Last ned programikoner:
 
 
Generelle ikoner
4H har ett sett med generelle ikoner som kan brukes på nettsider og trykksaker.
Ikonene finnes i en farget og en negativ variant.
Ikonene kan brukes fritt, men må stå i riktig sammenheng.
De bør ikke brukes i en mindre størrelse enn 10 mm i diameter.
 
 
Last ned generelle ikoner: