Rural Youth Europe

Rural Youth Europe (RYE) er et europeisk samarbeidsorgan mellom organisasjoner for bygdeungdom i Europa.

RYE arrangerer og samordner kurs og andre aktiviteter for deltakere fra medlemsorganisasjonene. Årlige arrangement er Study Session, Europeisk Rally, Høstseminar og årsmøte.European Rally

Lyst på et eventyr?

Internasjonale seminarer og stevner

Lyst til å lære mer om 4H og Young Farmers i andre land, og samtidig få nye opplevelser og internasjonale venner? Da er et seminar eller European Rally med Rural Youth Europe (RYE) noe for deg!


4H Norge er medlem i RYE, en paraplyorganisasjon, som hvert år arrangerer tre faste arrangementer; studieseminar, European Rally (et internasjonalt stevne) og høstseminar.

Disse seminarene er for alle 4H-medlemmer i alderen 18-26år, som er aktive i 4H og interessert i å lære nye ting, få nye innspill til hva de kan gjøre i klubben og i fylket, samt bygge seg et internasjonalt nettverk. I hvilket land seminarene holdes, og hva som er temaer, varierer fra år til år.


Study session

Study Session (tidligere kalt vårkurs) skjer hvert år på et av Europarådets ungdomssenter i Budapest (Ungarn) eller i Strasbourg (Frankrike), med en varighet på en uke. Seminaret er ofte i samarbeid med en annen europeisk paraplyorganisasjon.
 

Seminaret har ofte temaer knyttet til lederutvikling, og temaer som omhandler utfordringer i organisasjonene og i Europa. Seminaret består av workshops på dagen, og sosiale samlinger på kveldene med dans, spill og moro. Det er også som oftest en fridag, hvor man får bli kjent med byen man er i sammen med de andre deltakerne. 4H kan sende to deltakere til vårseminaret. Det pleier å være rundt 40 deltakere fra mange ulike land, så det er det gode muligheter for å bli godt kjent med mange andre. Deltakeralder: 18 - 26 år


European Rally

European Rally er den største arrangementet til RYE, og er et stort internasjonalt stevne med ca 100 deltakere hvert år i august, der hvert land kan sende et team på fem deltakere inkl en leder.

I løpet av det ukeslange stevnet, er det mange bli-kjent aktiviteter, workshops, sosiale kvelder med dans og fest, et døgn i vertsfamilie for å bli kjent med landet og mye mer!

I tillegg er det en tradisjon på Rally med en Internasjonal buffet, - en kveld hvor hvert team tar med matvarer fra sitt eget hjemland, og kler seg opp i nasjonalkostymer. Deltakeralder: 18 - 26 år


Høstseminaret

Høstseminaret er et seminar som holdes hvert år i oktober/november av en av medlemsorganisasjonene i RYE. Seminaret er gjerne litt mer faglig spesifikt enn de andre seminarene, da det er medlemsorganisasjonene som velger temaet. De siste årene har temaene blant annet vært knyttet til entreprenørskap, miljø og energi, arbeidsledighet og annet knyttet til organisasjonsarbeid. Likevel er det også her rom for mye sosialt og moro, og også her er det internasjonal buffet og dans! 4H kan sende to deltakere til høstseminaret. Deltakeralder: 18 - 26 år.

Så har du lyst å prøve noe nytt med 4H utenfor landegrensene, men kanskje ikke har all verdens tid? På et RYE-seminar er det mye kultur og opplevelser, på liten tid!


Junior Evevnt

Junior Event er en internasjonal samling for deg som er senior, og mellom 15 og 17 år! Arrangementet skjer partallsår.

Dette er ei vår- eller sommeruke med praktiske øvelser og mye sosialt. Her kan du få nye venner, utvidet horisonten og lære mer samtidig som du har det moro! Det er dagsaktuelle temaer som er fokus for kurset, og i 2018 går det på inkludering og likestilling.


Hvordan søker jeg?

Det er ingen fast søknadsfrist på RYE sine arrangementer, men invitasjonene legges gjerne ut noen måneder før seminarene på 4H.no. Prisen varierer. Du betaler og ordner selv med deltakeravgift og reisa. Om man er flink til å søke fylket, klubben, kommunen o.l om penger, kan man få dekket en del av denne summen! Et slikt seminar er også nyttig å ha med seg videre i arbeidslivet og på CV’en

Mer informasjon

www.4h.no
https://www.facebook.com/4HNorge?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/groups/179076175635368/?ref=ts&fref=ts
www.ruralyoutheurope.com
https://www.facebook.com/ruralyoutheurope?ref=ts&fref=ts