Du er her: 4H Norge // Rogaland // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Høstfest 2017

Høstfest 2017

På denne siden finner du informasjon som kan være nyttig når du skal planlegge høstfest i klubben din.

All informasjon blir sendt ut til klubbene og representanten i løpet av september.
Du kan laste ned materiellet for 2017 her:

HVem besøker hvilke klubb oppdatert 19.10.17 (Ved endringer blir klubb og representant kontaktet)

Høstfesthefte til klubb

Huskeliste til høstfestrepresentanten 2017

Rapportskjema for høstfestrepresentanten 2017

Plakettmottakere 2017

Bildegalleri (fra 2016)

Presentasjon fra Landsleir 2018

Før festen…

Planlegging:

Styret og klubbrådgiver bør i god tid før festen diskutere og planlegge:

Når skal festen være, hvor skal festen være, hvem har ansvar for hva?

Husk at det er hele 4H-klubben sin fest, alle må få lov å gjøre noe, og alle har plikt til å ta et tak. Lag grupper som har ansvar for hver sine ting, t.d. utstilling, mat, underhaldning, loddsalg, borddekking og rydding. Klubbrådgiveren sin rolle er å få ting til å gå, ikke gjøre arbeidet selv!

Bruk gjerne siste medlemsmøte før festen til plakatskriving, dugnadslister, invitasjoner osv. La gjerne eldre medlemmer vise frem noen eksempler på hvordan det kan gjøres.

4H-prosjektvurerere

Vær tidlig ute med å finne folk til å vurdere prosjektene. La de som skal vurdere prosjektene få bøkene så snart de er klare. Er det 4H-prosjekt som ikke kan godkjennes, bør det være nok tid til at medlemmene kan rette opp før festen.

Bestilling av høstfestmateriell:

Vurderingskort, merker og eventuelt sølvskjeer bestilles i 4H Norge sin nettbutikk. Husk å gjøre dette i god tid.

4H Rogaland sender ut plaketter og vitnemål på bakgrunn av opplysningene i medlemsregistret (høstfestlisten). Sjekk alltid at høstfestlisten i medlemsregisteret stemmer. 

Se her for veiledning for bestilling i 4H sin nettbutikk. Husk at du må være logget inn som klubben din for å bestille merker.

Når du får pakke fra henholdsvis 4H Norge eller 4H Rogaland, ber vi deg åpne pakken samme dag den kommer i posten (til klubbrådgiver A) for å sjekke om alt er riktig også der. Ta kontakt sender om noe er feil.

Invitasjoner:

Lag invitasjoner til festen. Heng opp plakater. Inviter alle dere har lyst skal komme! Kanskje er det noen nye innbyggere i nærmiljøet som dere har lyst til å bli kjent med?

Mer formelle gjester, som ordføreren, Bondelaget og andre bør kontaktes skriftlig og med egen personlig invitasjon.

Representanten fra 4H Rogaland:

Ta direkte kontakt med høstfestrepresentanten fra fylket. Gi praktiske opplysninger om programmet, samt opplysninger om klubben som kan være nyttig i hilsenen hans/hennes.

Oversikt over høstfestrepresentantene sendes ut i Inform og legges på denne siden (se øverst) ca 1. september eller før.

Tips til gjennomføring

Program:

 • Vis gjerne bilder fra 4H-året på storskjerm. Dere kan supplere egne bilder ved å laste ned 4H Rogaland sine bilder på flicker - Rogaland-bilder
 • Hold tidsskjemaet. Sørg for at loddsalg og matpause ikke tar for lang tid
 • Underholdning bør planlegges i godt tid. Dette kan for eksempel være et lite skuespill, en sketsj eller en selskapslek. Her finnes det mange tips på 4h.no og på klubbstyrets ressursside –se 4h.no/rogaland
 • 4H Rogaland oppfordrer alle til å støtte bistandsprosjektet vårt "Rogalandsgården i Kamerun, Sambolabo" – under her kan du laste ned en Power point-presentasjon av årets arbeid. Se også facebook.com/rogalandsgarden.

 

 

 

 

Utstillingene:

 • Sett av like stor plass til alle utstillingene. Merk opp på forhånd. Tenk at helheten skal være fin for publikum: like store plakater, hengt opp på samme måte, forheng foran bordet…

Teknisk:

 • Bruk høyttaleranlegg hvis det er nødvendig. Test alltid at det fungerer på forhånd.
 • Prosjektor må også testes på forhånd. Husk å eventuelt kople til lydanlegg om du trenger det.

God stemning:

 • En eller to programledere er et «must» å for å holde styr på programmet og introdusere folk som bidrar på scenen. Lag små kort med stikkord til hvert sceneskifte. Vær entusiastisk!
 • Plasser gjestene strategisk ved bordet til for eks. styret i klubben. Da får de ekstra god kontakt med dere og klubben.
 • Gaver og små påskjønnelser er en god idé på høstfesten. Hvem fortjener en oppmerksomhet for god innsats dette året?
 • Vær stolt over alle medlemmene. Plakettmottakere fortjener ekstra ros og oppmerksomhet.
 • Husk at pent antrekk gjør festen mer høytidelig og «fin».
 • Tips til underholdning (fra 4H Akershus og Oslo) 

Synlighet:

 • Ta masse bilder (husk å be om tillatelse). Utnevn klubbens egne fotografer.
  • send inn til medlemsbladet i 4H og lokale aviser/nettaviser
  • legg ut på sosiale medier

Representanten fra 4H Rogaland skal:

 • Komme med en liten hilsen fra fylkesleddet
 • Være med å dele ut merker, vurderingskort og evt. skjeer

Vurdering av prosjekt

I forbindelse med høstfesten skal alle prosjektene vurderes, og det er en fordel om prosjektveilederen også foretar vurderingen av prosjektet og utstillingen. Man trenger ikke inngående kunnskap om emnet for å vurdere prosjekt.

Til vurdering av 4H-prosjektet brukes et vurderingskort.

På vurderingskortet skrives en tilbakemelding; noen velvalgte ord om 4H-erens prosjekt. Disse faktorene bør være en del av vurderingen:

1. Praktisk arbeid med prosjektet

 • Innsats
 • Produksjon (oppnådd målet sitt?)
 • Kvalitet (hvor solid og godt arbeid?)

2. Skriftlig arbeid

 • Avtale
 • Arbeidsplan (viktig med konkrete læringsmål som kan måles, skal alle krav/mål i prosjektheftet oppnås?)
 • Budsjett (kun seniorer)
 • Arbeidssider
 • Regnskap (juniorer og seniorer)
 • Melding

3. Klubbaktivitet

 • En klubbaktivitet i forbindelse med prosjektet skal være gjennomført

4. Utstilling

 • Skal være en oppsummering av prosjektet.
  • Er målene nådd (om ikke - hvorfor?)
 • Fin, ryddig, ordentlig?
 • På plakaten bør det stå navn, alder, aspirant/junior/senior, navn på prosjektet
 • Ved gruppeutstilling (samarbeid) skal det komme frem hvem som har gjort hva

Det kan ofte være vanskelig å vurdere et prosjekt, spesielt når prosjektet ikke har vært spesielt vellykket eller læringsmålet som er satt er vanskelig å måle.

Kravene i hvert prosjekt skal i prinsippet være oppfylt. Hvis noen av kravene ikke er oppfylte, eller at et prosjekt ikke har en så høy standard som forventet, er det likevel viktig å skille mellom de tilfellene hvor det skyldes omstendigheter som medlemmet ikke er herre over, og de tilfellene det skyldes latskap og unnasluntring.

Formildende omstendigheter må tas hensyn til. Det kan f.eks. være sykdom i viktige faser i prosjektarbeidet, rene uhell eller andre ting. Kanskje har avlingen sviktet pga. insektangrep eller klimaforhold. Vi er romslige og pedagogiske når prosjektene skal vurderes. Medlemmene er forskjellige, og prosjektene skal speile mangfoldet i organisasjonen.

Videre er mottoet i 4H "Å lære ved å gjøre". Det vil si av vi som regel vektlegger det praktiske arbeidet med prosjektene mer enn det teoretiske.

Et av kravene gjelder oppmøte, medlemmet skal ha minst 50 % oppmøte på klubbens arrangement og møter. Hvis han/hun har mindre enn dette, bør det foreligge gode grunner for fravær som borteboere, sykdom etc. (Eldre 4H-ere som bor borte, kan søke klubben om dispensasjon fra regelen om halvparten deltakelse, men en bør ikke fire på kravene til 4H-prosjektet.) Hvis et medlem står i fare for å ha for lite oppmøte, bør man gjøre oppmerksom på dette i god tid, slik at han/hun har mulighet for å rette dette opp. Medlemmet kan f.eks. få i oppgave å hjelpe litt ekstra ved bestemte arrangement som f.eks. høstfesten, slik at dette kan veie opp noe for manglende oppmøte.

Viktig melding til den som vurderer: vær oppmerksom på at for negative formuleringer kan virke ødeleggende for motivasjonen og selvtilliten, spesielt for de yngre. Det er bedre å skrive "Du kunne ha arbeidet mer med utstillingen" enn "Utstillingen var dårlig". Husk å gi ros!

HVA SKJER NÅR ET PROSJEKT IKKE GODKJENNES?

Det er alltid like synd når et medlem ikke har jobbet godt nok med prosjektet sitt, slik at det ikke kan godkjennes. Husk at hvis man alltid godkjenner prosjekter, selv om det er arbeidet alt for dårlig, risikerer man at motivasjonen går ned hos alle medlemmene - "det blir uansett godkjent".

Det er viktig å gi medlemmet både en og to sjanser til å gjøre en bedre innsats. Vurder derfor prosjektene i god tid før festen, og gjerne flere ganger.

Hvis man likevel må underkjenne et prosjekt, er det visse ting som er viktige å huske på:

Begrunnelse. Gi en saklig begrunnelse på vurderingskortet på hva som ikke er godt nok, eller spesifikt hva som mangler for at prosjektet skal godkjennes. Vær oppmuntrende, og trekk fram det som faktisk var bra med prosjektet.

Rydd vekk utstillingen. Endelig vurdering skjer før høstfesten starter. Gi medlemmet tid til å rydde vekk utstillingen og arbeidsboka hvis han/hun ønsker det.

Utstilling i gruppe. Ved samarbeidsprosjekter mellom flere medlemmer, der en eller flere av dem ikke får godkjent prosjektet, vil nok det beste være at de rydder vekk sin del av utstillingen.

Spørsmål?

Ta kontakt med Katrine på kontoret. Kontakt oss
 rogaland@4h.no