Du er her: 4H Norge // Rogaland // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
TID FOR ÅRSMØTE I KLUBBEN!

TID FOR ÅRSMØTE I KLUBBEN!

November er årsmøtetid i klubben. Bruk årsmøtet som demokratiopplæring og kvalitetssikring.

Etter å ha gjennomført årsmøte i 4H-klubben, må alle du huske å oppdatere medlemsregisteret. Siste frist for å registrere årspapir i medlemsregistret er 15. desember.

Ved å registrere årspapir riktig i medlemsregisteret innen fristen vil klubben automatisk bli med i søknaden om frifond og momskompensasjon for 2020.

Merk, det nye for 2019 er at klubben må ha eget organisasjonsnummer, samt være registrert i Frivillighetsregisteret for å motta momskompensasjon.


1. Årsmeldingen

Årsmeldingen i medlemsregistret er delt inn i fem deler (faner/kulepunkt).

De første 3 er arkfanene om gjennomførte aktiviteter er frivillige og vi trenger kun ca tall.

Det er en stor fordel for 4H at dere fyller ut disse arkfanene, slik at vi kan synliggjøre alle den gode aktiviteten dere har ute i klubben til våre samarbeidspartnere.

  • Arkfane 1: Arrangement i klubben - Ca antall styremøter, klubbmøter, andre arrangement, osv.
  • Arkfane 2: Amatørteater og underholdning - Ca antall type underholdning, framføringer, skuespillere og publikum fra for eksempel høstfest.
  • Arkfane 3: Volleyballaktivitet - Ca antall treninger, turneringer og spilere.
  • Arkfane 4: Årsrekneskap (obligatorisk) Ved å fylle ut denne arkfanene innen 15.desember er dere automatisk med i frifond og momskompensasjonsssøknaden for 2020. Her legger du inn hva klubben har hatt av inntekter og utgifter.  Husk å ta ut finanskostnadene i punkt 4, dette beløpet vil være utgangspunkt for momskompensasjonssøknaden.  Har klubben bygd noe eller kjøpt eiendom det siste året? I så fall hva kostet dette?  Nytt for året, er at du i tekstfeltet skal skrive inn hva du har brukt frifondmidlene til. Legg også gjerne med bilde nedenfor.  Skann en kopi av sammendraget av årsregnskapet for klubben, og last dette opp som vedlegg til årsmeldingen i medlemsregistret. Husk at regnskapet MÅ ha underskrift/signatur fra både kasserer og revisor (eventuelt revisormelding).
  • Arkfane 5: Årsmelding i ord  - Styret har heilt sikker mer å melde fra aktiviteten i klubben siste året. Skriv dette her – max 13000 tegn.

 

2. Årsplan

Årsplan for det neste arbeidsåret legger du som vedlegg i årsmeldingen under fane «årsregnskap og årsplan». Husk at dette er arbeidsplanen for det neste året. Viktig demokratisk poeng at årsmøtet (medlemmene) vedtar de store planene. Detaljer kan komme senere.

 

3. Oppdatere styreverv 

Oppdatering av styreverv er det en fra det gamle/sittende styret som må gjøre. For eks. sekretær.

Husk: Er det noen som er helt nye i 4H må disse først meldest inn som medlemmer. Bruk innmeldingsskjemaet på 4h.no/Bli-med.

 

4. Årsrapport (dato for årsmøte).

Det er nyvalgt leder som kan gjøre dette. Derfor er det viktig at vervene er endet og oppdatert. Årsrapporten er en godkjenning/signatur der leder bekrefter at det som står i årsmeldingen, er riktig.

 

Det skal skrivest inn årsmøtedato og årstall. Husk å lagre! Alle oppgavene er også godt forklart i Møteboka, Kassaboka og Året rundt.

Lykke til!