4H Gambia

Norge samarbeider med 4H Gambia om organisasjonsutvikling både i nord og sør. Arbeidet er finansiert med midler fra 4H Norges Solidaritetsfond.

Samarbeidet mellom 4H Gambia og 4H Norge startet i 1987. Med midler fra TV-aksjonen i 1985 sendte 4H Norge to norske 4H-ere til Gambia for å arbeide på en landbruksskole. 4H Norge inn i driften av et undersvisningssenter og etablerte et utvekslingsprogram for 4H-instruktører. Etter hvert vokste det fram en 4H-organisasjon i Gambia som i dag har 60 4H-klubber og ca 2000 medlemmer. Klubbene har ulike 4H-prosjekt som: sauehold, grønnsaksdyrking, landsbybutikk, batikk (stoffarging) og jordnøttproduksjon.

Prosjektene blir drevet av hele klubben, ikke av enkeltmedlemmer slik som i Norge. Utenom 4H-prosjektene driver klubbene organisasjonsarbeid og dugnadsarbeid i landsbyen.


Fakta om 4H i Gambia

 • 65 4H-klubber og 4H-aktivitet og medlemmer på 16 barneskoler

 • 4H-klubbene er sterkt knyttet til landsbyene og har ofte fellesprosjekter som gagner hele landsbyen

 • Omtrent like mange jenter som gutter er medlemmer, ca. 10 000 totalt

 • Medlemsalderen er 15-35 år

 • 6 ansatte, derav 3 4H-instruktører som besøker 4H-klubbene jevnlig

 • Administrasjon og drift av 4H Gambia finansieres ved hjelp av tilskudd fra loddsalget til 4H Norge.

 • Facebook: 4H The Gambia

 

Fakta om Gambia

 • Afrikas minste land, grenser til Senegal og har kystlinje til Atlanterhavet.

 • Innbyggertall: 1 970 081.

 • Hovedstad: Banjul.

 • Elva Gambia er en viktig ressurs og del av landet.

 • Ble selvstendig fra det britiske koloniriket i 1965.

 • Økologisk fotavtrykk: 0,5 jordkloder.


 

Learning by doing - 4H-arbeid i Gambia

I Gambia, som i Norge, er 4H-mottoet: " Å lære ved å gjøre". Målsettinga for 4H-arbeidet er å gi kunnskap om organisasjonsarbeid og praktisk arbeid innen ulike felt til ungdom på landsbygda i Gambia. Ved å lære nye ting og samtidig tjene penger på det, gir man ungdom ny kunnskap på en helt unik måte.

 


Norske 4H-ere på studiebesøk hos 4H Gambia.


Hvordan du og din klubb kan bidra?

 • Få en vennskapsklubb i Gambia
 • Samle inn penger til Utviklingsfondet, som brukes for å styrke 4H-ere og 4H-klubbene i Gambia gjennom opplæring og utvikling av inntektsinnbringende aktiviteter
 • Selg 4H-lodd og fortell om samarbeidet vi har med 4H Gambia

 Ta kontakt med 4H-kontoret i ditt fylke eller 4H Norge sentralt for mer informasjon.