Maler

Brevark (ikke tilgjengelig for nedlasting).

 

Løpende tekst i brevmalen skal skrives med Arial, 10 punkt størrelse og 1,5 linjeavstand.

Evt. overskrifter kan skrives i Impact, 14 punkt størrelse.

Det er viktig å ikke knipe på størrelse og linjeavstand hvis teksten går utover en side.
Benytt heller baksiden på arket.Brevarkmalen har logo og postal informasjon for 4H Norge ferdig utfylt.
Ved bruk i fylkene endres informasjonen som ligger i bunnteksten.


Konvolutter (ikke tilgjengelig for nedlasting).

 


Minibrev (ikke tilgjengelig for nedlasting).
Visittkort (ikke tilgjengelig for nedlasting).

 
Plakater

     
      

Last ned plakatmaler i InDesign:
Plakatmaler (zippet)

Last ned A3 plakatmaler i Word (fungerer også i andre formater, eks. A4, ved å skalere ned utskriften):
Plakatmaler (zippet)
 
Brosjyrer

     

Last ned brosjyremaler i InDesign:
 
Denne malen finnes ikke i Word-format.
 

Foldere og flygere
   

Last ned brosjyremaler i Word:
 
Bruksanvisning:

Hvordan bytte bilde?

 Invitasjoner

   
     

Last ned invitasjonsmaler i InDesign:
Last ned invitasjonsmaler i Word:

Invitasjonsmaler (zippet)

 


Power Point-mal 4H Norge

Denne malen kan du bruke om du skal holde en presentasjon/innlegg om 4H. Ønsker du PP-presentasjonen som representerer ditt fylke, tar du kontakt med 4H-kontoret i ditt fylk/region.

Last ned Power Point-presentasjon for 4H Norge.

Mal Power Point 4H Norge


Annonser (ikke tilgjengelig for nedlasting).