Nordisk Samorganisasjon for Ungdomsarbeid

Nordisk Samarbeidsorganisasjon for Ungdomsarbeid (NSU) er en paraplyorganisasjon for 18 landsdekkende ungdomsorganisasjoner i Norden, som representerer mer enn 2 000 000 medlemmer.

Hvert år kan du delta på mange spennende arrangementer som NSU gjennomfører. Du kan velge mellom Nordisk ungdomsuke, 4H-leir, lederskole og temaseminar. Dette er en god måte å bli kjent med mennesker og organisasjoner rundt om i hele Norden.